Život ve farnosti

Výuka náboženství ve školním roce 2014/2015
28.8.2014

Detailní informace naleznete zde

Týden s Charitou - 10. výročí založení Charity Luhačovice
8.8.2014

TYDEN S CHARITOU LUHA program 2014

Otevřené brány v kostele sv. Martina v Pozlovicích
13.5.2014

Detailní informace naleznete zde

Webkamera
10.5.2014

Nyní se můžete dívat na vybrané mše online. Odkaz naleznete v levém menu. Nebo klikněte na tento odkaz webkamera

Jarní kulturní nabídka
3.3.2014

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


22. neděle v mezidobí

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý:
středa: Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
čtvrtek:
pátek: PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
sobota: PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:ÚTERÝ 19:30
Kladná Žilín:pátek 19:30
  • Od 1. do 5. září bude probíhat Týden s Charitou Luhačovice, která letos oslaví 10. výročí založení. Všichni jste srdečně zváni na program, který charita nabízí a který si můžete přečíst na nástěnkách a na webových stránkách farnosti. Zvláště jste všichni zváni na slavnostní mši sv., kterou bude sloužit otec arcibiskup Mons. Jan Graubner ve středu 3. září v 17:00 v kostele Sv. rodiny.
  • PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

Luhačovice – kostel sv. Rodiny

-       od 15 hod. Výstav Nejsv. Svátosti oltářní, Korunka k Bož. milosrdenství a příležitost ke svátosti smíření

-       17.30 hod. Společná adorace, litanie a Svátostné požehnání

-       18.15 hod. Mše svatá

-       Po mši sv. do 21.00 hod. Nikodémova noc (tichá adorace před Nejsv. Svátosti oltářní, a příležitost ke svátosti smíření)

  • PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI

Pozlovice

-       od 17 hod. Výstav Nejsv. Svátosti oltářní a příležitost ke svátosti smíření

-       17.45 hod. společná adorace, litanie a Svátostné požehnání

-       18.00 hod. Mše svatá

  • V sobotu 6. 9. 2014 se v Kroměříži koná ministrantská pouť. Program je plánován od 9 do 17 hodin. Na pouť jsou zváni i rodiče, pro které je připraven program. Z děkanátu bude vypraven autobus, odjezd bude v sobotu ráno. Místo a čas odjezdu bude upřesněno. Naše ministranty nejspíš odvezeme auty. Očekávaný návrat je v sobotu v podvečerních hodinách.
  • V neděli 7. 9. budeme u příležitosti začátku školního roku žehnat aktovky a školní pomůcky dětem.
  • Přihlášky do náboženství budou podávat pouze rodiče, jejichž děti nastupují do 1. třídy. Přihlášky dostanou při zahájení školního roku.
  • Ohlášky před svatbou: v sobotu 6.9. v 11 hod. v kostele Sv. Rodiny v Luhačovicích uzavřou sňatek Radek Zimáček a Lucie Richtrová, oba z Luhačovic.
  • V sobotu 6.9. ve 12:30 v kostele sv. Martina v Pozlovicích uzavřou sňatek Petra Divoká z Řetechova a Oldřich Oškera z Horní Lhoty.

Aktualizace 30.8.2014