Život ve farnosti

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
29.6.2015

Svátost biřmování bude v našich farnostech udělována na podzim roku 2016. Proto letos po prázdninách (od září 2015) začne příprava na přijetí této svátosti.

Tuto svátost křesťanské dospělosti a zodpovědnosti by měl přijmout každý katolický křesťan, zvláště pokud by chtěl uzavřít (nebo již uzavřel) svátostné manželství a vychovávat děti ve víře nebo vykonávat službu kmotra (nebo již kmotrem je a přislíbil, že k biřmování přistoupí, až bude příležitost). Ke zodpovědnému vykonávání těchto a dalších křesťanských povinností nám Bůh uděluje svou milost a sílu právě skrze dar Ducha sv. v této svátosti.

K této svátosti mohou přistoupit jak mladí křesťané (ročníky 1999 a starší), tak i lidé zralého a staršího věku. A to i v případě, že dosud nepřistoupili ke svátostem smíření (sv. zpovědi) a 1. sv. přijímání - příprava k těmto svátostem proběhne v rámci přípravy na biřmování.

Brzy budou k dispozici přihlášky k biřmování jak v papírové podobě v kostelích, tak v elektronické podobě na stránkách farnosti Luhačovice.

 

Prihlaska_k_svatosti_birmovani

Webkamera
10.5.2014

Nyní se můžete dívat na vybrané mše online. Odkaz naleznete v levém menu. Nebo klikněte na tento odkaz webkamera

Svědectví 10-leté Myriam z utečeneckého tábora
1.1.1970

Na následujícím odkazu si můžete pustit nádherné svědectví malé holčičky z utečeneckého tábora... Svědectví opravdové důvěry a lásky k Bohu i v tak hrozných podmínkách.

http://www.tvlux.sk/archiv/play/7616?hc_location=ufi

Ohlášky farnosti


22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek: Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
pátek: PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
sobota: PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:středa 19:30 hod.
Kladná Žilín:pátek 19:30 hod.
 • PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI ZÁŘÍ – Luhačovice

-     od 15:00 Výstav Nejsv. Svátosti oltářní, Korunka k Božímu milosrdenství a příležitost ke svátosti smíření

-     17:30 společná adorace, litanie a Svátostné požehnání

-     18:15 Mše svatá

-     Po mši sv. „Nikodémova noc“ (tichá adorace) do 21:00.

 • PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI ZÁŘÍ – Pozlovice

-     od 17 hod. Výstav Nejsv. Svátosti oltářní a příležitost ke sv. smíření

-     17:45 hod. společná adorace, litanie a Svátostné požehnání

-     18 hod. Mše svatá

 • V sobotu 5.9.2015 v 11 hod. uzavřou církevní sňatek ve farním kostele v Luhačovicích Petr Vavrys z Luhačovic a Veronika Bláhová ze Sehradic.
 • V sobotu 5.9.2015 ve 12:30 uzavřou církevní sňatek ve farním kostele v Pozlovicích Dušan Hrabec z Březolup a Ilona Miklová z Otrokovic.
 • Příští neděli 6.9. v 10:15 proběhne svěcení aktovek a hudebních nástrojů; v Luhačovicích také poděkujeme za úrodu při všech nedělních mších sv.
 • Farnost Luhačovice a Charita Sv. Rodiny pořádá zájezd do Bludova a Velkých Losin v úterý 15. září, podrobnosti na plakátcích, přihlásit se můžete v obchůdku u kostela.
 • Děkanátní centrum pro rodinu vás zve na tyto akce:
  • Setkání pro ženy s psycholožkou Irenou Smékalovou ve Valašských Kloboukách 3. září 2015 od 9 do 12 hod.
  • Kurz symptotermální metody přirozeného plánování rodičovství 9. září 2015 v 18 hod. v sále kostela v Dolní Lhotě. Bližší informace o obou akcích naleznete na nástěnkách.
 • Příští rok, na podzim 2016, bude udělena v našich farnostech svátost biřmování. Letos od září proto začne příprava. Přihláška ke svátosti biřmování bude k dispozici jednak v papírové podobě v kostelích. Vyplněnou ji pak odevzdejte v zákristii nebo na faře. Jednak bude k dispozici také v elektronické podobě na stránkách farnosti, odkud ji můžete stáhnout, vyplnit a odeslat e-mailem na adresu farnosti (případně vytisknout a odevzdat v papírové podobě).

Aktualizace 31.8.2015