Život ve farnosti

NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES 2015 - téma na březen
21.3.2015

Detailní informace naleznete zde

Bohoslužby ve svatém týdnu - Velikonoce
16.3.2015

Detailní informace naleznete zde

Svátost smíření - Velikonoce
16.3.2015

Detailní informace naleznete zde

Přehled velikonočních bohoslužeb v děkanátu
16.3.2015

Detailní informace naleznete zde

SPOLEČNÁ KŘÍŽOVÁ CESTA
8.3.2015

Detailní informace naleznete zde

Křížová cesta s Putovním Křížem - 1.3.2015
1.3.2015

Detailní informace naleznete zde

NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES 2015 - témata na leden a únor
14.2.2015

Detailní informace naleznete zde

Dětská Katecheze
27.1.2015
25.1.2015 3. neděle v mezidobí MAMINKY V KLUBOVNĚ
 8.2.2015 5. neděle v mezidobí MAMINKY V KLUBOVNĚ
 1.3.2015 2.neděle postní DĚTSKÉ KÁZÁNÍ V KOSTELE
  8.3.2015 3. neděle postní MAMINKY V KLUBOVNĚ
29.3.2015 Květná neděle DĚTSKÉ KÁZÁNÍ V KOSTELE

 

Tříkrálová sbírka
12.1.2015

Detailní informace naleznete zde

Webkamera
10.5.2014

Nyní se můžete dívat na vybrané mše online. Odkaz naleznete v levém menu. Nebo klikněte na tento odkaz webkamera

Ohlášky farnosti


KVĚTNÁ NEDĚLE (PAŠIJOVÁ)

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek: ZELENÝ ČTVRTEK
pátek: VELKÝ PÁTEK
sobota: BÍLÁ SOBOTA

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:středa 17:00
 • Příležitost k velikonoční svátosti smíření bude dnes, 29. března, v Luhačovicích od 14 do 18 hod.
 • Večerní nedělní mše sv. ode dneška bude v Luhačovicích v 18:15.
 • Pořad velikonočních bohoslužeb můžete nalézt na nástěnkách a na webových stránkách farnosti.
 • Na Bílou sobotu bude probíhat adorace u Božího hrobu. Vzadu na stolku je rozpis, kam se můžete zapisovat na adorační služby.
 • Do pokladničky u Božího hrobu můžete přispívat na chrám Božího hrobu v Jeruzalémě.
 • Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně příští neděli se bude konat sbírka na Kněžský seminář. Také se budou světit pokrmy.
 • Návštěvy nemocných: V Pozlovicích ve středu 1. dubna dopoledne a na Řetechově ve středu 1. dubna odpoledne.
 • Charita Sv. Rodiny Luhačovice pořádá humanitární sbírku šatstva ve dnech 22.-25. 4. 2015. Více na nástěnkách.
 • Ve dnech 15.-16. května (pátek, sobota) se uskuteční Diecézní eucharistický kongres v Olomouci. Páteční program je určen především pro děti od 2. do 9. třídy ZŠ, v pátek večer pro mládež a sobotní program pro dospělé.
 • Páteční program Eucharistického kongresu v Olomouci je připravován jako setkání žáků z celé arcidiecéze, kteří navštěvují náboženství.Uvolnění dětí z vyučování v pátek 15. května domluveno s vedením ZŠ. Dětem je však třeba napsat na tento den omluvenku do žákovské knihy. Uvítali bychom, pokud by s mladšími dětmi jel jako doprovod někdo z rodičů či prarodičů. Příspěvek na cestu činí 50 Kč za dítě, farnost hradí zbytek, tj. cca 50% jízdného. Podrobnější informace dostanou děti spolu s přihláškou v hodině náboženství.
 • Přihlášky na farní tábor a puťák pro starší jsou k dispozici v sakristii a u vedoucích. Počet míst je na obě akce omezen. Přihlásit se můžete do konce května.
 • Jste zváni na pouť do Medžugorje od 30.8. do 5.9. 2015, více na nástěnkách.

Aktualizace 28.3.2015