Život ve farnosti

Vyhlášení výběrového řízení na ředitele (ředitelku) církevních škol ve Zlíně a v Prostějově
23.1.2016

Detailní informace naleznete zde

Změna pořadu bohoslužeb ve dnech 1.-3. února
23.1.2016

Pondělí 1. 2. 2016:

17:00 – mše sv. v Pozlovicích nebude

18:15 – v kostele Sv. Rodiny v Luhačovicích jako obvykle

 

Úterý 2. 2. 2016 – Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice):

6:30 – v zámecké kapli sv. Josefa v LUHAČOVICÍCH

17:00 – v kostele sv. Martina v POZLOVICÍCH

18:15 – v kostele Sv. Rodiny v LUHAČOVICÍCH

 

Středa 3. 2. 2016 – Památka sv. Blažeje a svatoblažejské požehnání:

6:30 – v zámecké kapli sv. Josefa v LUHAČOVICÍCH

17:00 – v kapli na ŘETECHOVĚ

17:00 – v kostele sv. Martina v POZLOVICÍCH

18:15 – v kostele Sv. Rodiny v LUHAČOVICÍCH

POPELEČNÍ STŘEDA
23.1.2016

Bohoslužby na POPELEČNÍ STŘEDU

dne 10. února 2016

s udělováním popelce

 

6:30               Luhačovice – zámecká kaple

(po mši sv. možnost přijetí svátosti pomazání nemocných)

17:00             Pozlovice

17:00             Ludkovice

18:15             Luhačovice – kostel Sv. Rodiny

 

Pátek 12. února 2016

postní mše sv. s udělováním popelce

17:00             Biskupice

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
23.1.2016

Detailní informace naleznete zde

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
29.6.2015

Detailní informace naleznete zde

Rozpis příprav na svátost biřmování
1.1.1970

Přípravy probíhají vždy v pátek v Luhačovicích na faře a v sobotu v Pozlovicích na faře po večerních mších sv. – obsah bude v pátek i v sobotu stejný, je možno si vybrat podle toho, který termín vám více vyhovuje.

22. ledna – fara Luhačovice

23. ledna – fara Pozlovice

 

 

5. února – fara Luhačovice

 

6. února – fara Pozlovice

 

 

19. února – fara Luhačovice

 

20. února – fara Pozlovice

 

 

 

4. března – fara Luhačovice

 

5. března – fara Pozlovice

 

 

 

18. března – fara Luhačovice

 

19. března – fara Pozlovice

 

 

8. dubna – fara Luhačovice

 

9. dubna – fara Pozlovice

 

 

 

22. dubna – fara Luhačovice

 

23. dubna – fara Pozlovice

 

 

 

6. května – fara Luhačovice

 

7. května – fara Pozlovice

 

 

 

20. května – fara Luhačovice

 

21. května – fara Pozlovice

 

 

 

3. června – fara Luhačovice

 

4. června – fara Pozlovice

 

 

 

17. června – fara Luhačovice

 

18. června – fara Pozlovice

 

 

Po velkých prázdninách proběhne ještě několik setkání před biřmováním.

 

 

 

 

 

Ohlášky farnosti


4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý: Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
středa: Památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
čtvrtek:
pátek: Památka sv. Agáty, panny a mučednice; PRVNÍ PÁTEK
sobota: Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků; PRVNÍ SOBOTA

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:středa 17:00
Kladná Žilín:pátek 17:00
 • V sobotu 6.2. se uskuteční Hromniční pouť matek ve farním chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku. Další informace na plakátcích na nástěnkách.
 • V sobotu 6.2. pořádají animátoři valašskoklobuckého děkanátu sportovní utkání „Pepův pohár“. Více na nástěnkách.
 • Ve dnech 1. až 3.2. dojde ke změně v pořadu některých bohoslužeb:
 • Pondělí 1.2. 2016:

-    17:00 – mše sv. v Pozlovicích nebude;

-    18:15 – v kostele Sv. Rodiny v Luhačovicích jako obvykle.

 • Úterý 2.2. 2016 – Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice):

-    6:30 – v zámecké kapli sv. Josefa v Luhačovicích;

-    17:00 – v kostele sv. Martina v Pozlovicích;

-    18:15 – v kostele Sv. Rodiny v Luhačovicích;

-    Na Hromnice si můžete přinést a nechat posvětit svíčky – hromničky.

 • Středa 3.2. 2016 – Památka sv. Blažeje a svatoblažejské požehnání:

-    6:30 – v zámecké kapli sv. Josefa v Luhačovicích;

-    17:00 – Pozlovice; Řetechov;

-    18:15 – v kostele Sv. Rodiny v Luhačovicích.

 • Ve dnech 5. a 6.2. (pátek, sobota) proběhne další katecheze pro biřmovance.
 • PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI LEDNU – Luhačovice (5.2.)

-    od 15:00 Výstav Nejsv. Svátosti oltářní, Korunka k Božímu milosrdenství a příležitost ke svátosti smíření

-    17:30 společná adorace, litanie a Svátostné požehnání

-    18:15 mše sv.

 • PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI LEDNU – Pozlovice (6.2.)

-    od 16:00 Výstav Nejsv. Svátosti oltářní a příležitost ke sv. smíření

-    16:45 společná adorace, litanie a Svátostné požehnání

-    17:00 mše sv.

 • Blíží se začátek posvátné doby postní. Popeleční středa, den přísného postu, připadá letos na 10.2. Seznam bohoslužeb naleznete také na nástěnkách a na stránkách farnosti:

-    6:30 – Luhačovice – zámecká kaple (po mši sv. možnost sv. pomazání nemocných);

-    17:00 – Pozlovice; Ludkovice;

-    18:15 – Luhačovice – kostel Sv. Rodiny.

 • Popelec se bude udělovat také při mši sv. v Biskupicích v pátek 12.2. v 17:00.
 • Na čtvrtek 11.2. připadá Světový den nemocných a svátek Panny Marie Lurdské. Svátost pomazání nemocných budeme slavit v našich kostelích a kaplích v tyto dny:

-    Na Popeleční středu (10.2.) po mši sv. v 6:30 v zámecké kapli;

-    Ve čtvrtek 11.2. ve farních kostelích v Pozlovicích i v Luhačovicích v 16:00. Po skončení bohoslužby srdečně zveme všechny, kteří přijmou svátost pomazání nemocných, k přátelskému posezení na faře.

-    Řetechov – středa 17. února v 17:00

-    Kladná-Žilín – pátek 19. února v 17:00

-    Ludkovice – středa 24. února v 17:00

-    Biskupice – pátek 26. února v 17:00

 • Před přijetím svátosti nemocných bude příležitost ke sv. zpovědi.
 • Přihlášky ke svátosti pomazání nemocných si můžete vyzvednout v zákristii.
 • Nemocné, kteří se nedostanou do kostela či do kaple, navštívíme doma. Prosíme, abyste je přihlásili.
 • P. Radek Maláč vás zve na pouť do Medžugorje v termínu 28.8.–3.9.2016. Více na nástěnkách. Přihlášky si můžete vyzvednout v zákristii.
 • Naše farnosti dlouhodobě podporují projekt Adopce na dálku. Luhačovice přispěly částkou celkem 38.600,- Kč, z toho Živý růženec zhruba 12.800,- Kč; Pozlovice přispěly částkou 12.000,- Kč.
 • Zemřela paní Jaroslava Masláková z Luhačovice. Rozloučíme se s ní při pohřebním obřadu v zámecké kapli v Luhačovicích v pondělí 1. 2. ve 14:00 hod. Odpočinutí věčné…
 • Zemřela také paní Ludmila Švadleňáková z Řetechova. Rozloučíme se s ní při zádušní mši sv. v Pozlovicích v sobotu 6. 2. ve 14:00 hod. Odpočinutí věčné…
 • V sobotu 9. ledna 2016 proběhla Tříkrálová sbírka. V obcích spadajících pod luhačovickou Charitu Sv. Rodiny se vybralo celkem 332.050,- Kč.

-    Z toho ve farnosti Luhačovice: v Biskupicích 25.681,- Kč, v Kladné-Žilín 11.570,- Kč, v Luhačovicích 108.996,- Kč;

-    ve farnosti Pozlovice: na Řetechově 10.847,- Kč, na Podhradí 14.950,- Kč, v Ludkovicích 23.481,- Kč, v Pozlovicích 45.862,- Kč.

-    Informace o vybraných částkách v dalších okolních obcích naleznete na nástěnkách a na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz.

-    Vybraná částka bude odeslána do ústředí Charity ČR, polovina vybrané částky pak bude vrácena místní Charitě. V Luhačovicích budou vybrané prostředky využity jednak pro přímou pomoc potřebným rodinám s dětmi, jednak na rozvoj sociálních služeb, pečovatelské služby a denního stacionáře. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

 • Děkanátní centrum pro rodinu Valašské Klobouky pořádá Manželské večery a různé jiné kurzy a setkání. Podrobnosti na nástěnkách.
 • Na stránkách farnosti a na nástěnkách je již zveřejněn nový aktualizovaný rozpis setkání pro biřmovance.

Aktualizace 30.1.2016