Život ve farnosti

Májové pobožnosti
23.4.2016

V měsíci květnu budou probíhat májové pobožnosti k Panně Marii.

Luhačovice – kostel sv. Rodiny

 • Před začátkem mše sv. – modlitba sv. růžence; po mši sv. - májové čtení a litanie

 • V úterý a sobotu bude májová pobožnost v Zámecké kapli po ranní mši sv.

Pozlovice – kostel sv. Martina

V pondělí, čtvrtek a sobotu

 • přede mší sv. – modlitba sv. růžence; po skončení mše sv. - májové čtení a litanie

  V úterý, středu, pátek

 • májová pobožnost v 17 hod.

 • V neděli ve 14:30 májová pobožnost a svátostné požehnání v kapli Panny Marie u Augustiniánského domu.

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB V POZLOVICÍCH A NA VESNICÍCH
16.4.2016

Od 2. května dojde v Pozlovicích ke změně pořadu bohoslužeb na letní, tzn. večerní mše sv. budou posunuty takto (do konce dubna platí zimní pořad bohoslužeb):

 • pondělí 19:30
 • čtvrtek 18:15
 • sobota 18:00

Rovněž dojde ke změně pořadu bohoslužeb v kaplích na vesnicích - kromě kaple v Kladné-Žilín:

 • středa 19:30 - Řetechov (lichý týden) / Ludkovice (sudý týden)
 • pátek 17:00 - Kladná-Žilín (lichý týden)
 • pátek 19:30 - Biskupice (sudý týden)
800 let řádu Dominikánů 1216 - 2016
16.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Pouť Czestochowa, Wadowice, Kraków Łagiewniky
16.4.2016

Detailní informace naleznete zde

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
29.6.2015

Detailní informace naleznete zde

Rozpis příprav na svátost biřmování
1.1.1970

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí: Svátek sv. Marka, evangelisty
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek: Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky Církve, patronky Evropy
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:středa 17:00 hod.
Kladná Žilín:pátek 17:00 hod.
 • Od května začne platit v Pozlovicích letní pořad bohoslužeb, tzn. večerní mše sv. v pondělí bude bývat v 19:30, ve čtvrtek v 18:15 a v sobotu v 18:00 hod.
 • Také v kaplích na vesnicích ve středu a v pátek budou bývat mše sv. v 19:30, s výjimkou Kladné-Žilín, kde zůstane mše sv. v 17:00.
 • Minulou neděli proběhla sbírka na křesťanská média (TV Noe, Rádio Proglas apod.). V Luhačovicích se vybralo 21.754,-Kč a v Pozlovicích 13.824,-Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
 • Charita Sv. Rodiny pořádá humanitární sbírku šatstva ve dnech 4.-7.5. Více na nástěnkách.
 • V sobotu 7.5. v 11:00 uzavřou církevní sňatek v kostele v Pozlovicích Kristýna Hájková a Tomáš Skok, oba z Luhačovic.
 • V sobotu 7.5. se uskuteční farní pouť na Sv. Hostýn. Přihlašujte se, prosím, v zákristii, nejpozději do středy 27.4.
 • Farnost Luhačovice pořádá dvoudenní pouť do Polska (Czestochowa, Wadowice, Kraków, Łagiewniky) v termínu 10.-11. 5. 2016 (úterý, středa). Podrobnosti na nástěnkách a na stránkách farnosti.
 • Ve dnech 20.-31.7.2016 proběhne světové setkání mládeže v Krakově. Více informací na nástěnkách. Přihlašujte se, prosím, přes webové stránky krakov2016.signaly.cz. Upozorňujeme, že pokud se přihlásíte do 30.4. a zaplatíte do 5.5., budete cena výhodnější. Pokud s přihlásíte později, budete platit o něco více.
 • Svatý otec František vyhlásil na neděli 24.4. celoevropskou sbírku na pomoc Ukrajině.Proto bude od neděle 24.4. do neděle 1.5. umístěna v kostele pro tento účel kasička, do níž můžete přispívat.
 • Děkanátní centrum pro rodinu zve na seminář pro ženy s Mgr. Petrem Smékalem "O mužích pro ženy" v úterý 3.5. od 9 do 12 hod. v sále podnikatelského centra ve Val. Kloboukách. Cena 150 Kč. Je třeba se přihlásit na CPR do 29.4.
 • V sále u kostela Sv. Rodiny v Luhačovicích probíhá výstava o životě sv. Dominika a o dominikánském řádu. Shlédnout ji můžete jednak v době, kdy je otevřen obchůdek u kostela, jednak v době, kdy je otevřen kostel. Výstava potrvá do 30.4.
 • V měsíci květnu budou probíhat májové pobožnosti k Panně Marii.

Luhačovice – kostel sv. Rodiny

-      Před začátkem mše sv. – modlitba sv. růžence; po mši sv. - májové čtení a litanie

-      V úterý a sobotu bude májová pobožnost v Zámecké kapli po ranní mši sv.

Pozlovice – kostel sv. Martina

V pondělí, čtvrtek a sobotu

-      přede mší sv. – modlitba sv. růžence; po skončení mše sv. - májové čtení a litanie

V úterý, středu, pátek

-      májová pobožnost v 17 hod.

-      V neděli ve 14:30 májová pobožnost a svátostné požehnání v kapli Panny Marie u Augustiniánského domu.

 • Nabízím pravidelné návštěvy nemocných či starších lidí, kteří se již nedostanou do kostela nebo jen zřídka. Tito věřící potřebují pravidelnou posilu skrze svátosti (jako i ostatní věřící). Přicházel bych je navštěvovat v Luhačovicích ve čtvrtek před 1. pátkem v měsíci, nejlépe dopoledne; případně je možno domluvit se na jiném termínu, pokud by tento nevyhovoval; na vesnicích bych je navštívil, když tam bude mše sv. v místní kapli, přede mši sv. nebo po ní. Pokud o těchto věřících, kteří by o tuto službu stáli, víte ve své rodině, okolí, mezi příbuznými, známými, prosím, abyste je přihlásili a pomohli návštěvu zprostředkovat. Je dobré také připomenout, že návštěva kněze a přijetí svátostí u starších a nemocných lidí zdaleka neznamená, že by už měli zemřít. Navíc, v nebezpečí smrti vlastně žijeme všichni a vždy, ať už mladí nebo staří – nikdy nevíme dne ani hodiny, kdy staneme před Božím soudem!

Aktualizace 25.4.2016