Život ve farnosti

Pobožnosti na hřbitovech - dušičky
26.10.2014

Detailní informace naleznete zde

ŘÍJEN - měsíc modlitby svatého růžence
1.10.2014

Říjen

měsíc modlitby svatého růžence

 

Přijměte pozvání k modlitbě svatého růžence:

 

LUHAČOVICE       –      kostel Svaté Rodiny:                   vždy půl hodiny před začátkem mše svaté

                                    Zámecká kaple                            v úterý 6:00 hod a v sobotu v 6:30 hod

 

POZLOVICE           –      kostel svatého Martina              vždy půl hodiny před začátkem mše svaté

                                                                                                       v ostatní dny v 16:45

 

Kaple u Augustiniánského domu     –      úterý, středa a pátek v 16:00 hod, v neděli v 15:00 hod

Kaple – Řetechov - pondělí, středa, pátek i v neděliv 18:00 hod.

Kladná- Žilín, Ludkovice, Biskupice- vždy půl hodiny před začátkem mše svaté                            

                  

                                     

Maria, vzore ve zkouškách víry, oroduj za nás! (Jan Pavel II - Redemptoris Mater)

 

Výuka náboženství ve školním roce 2014/2015
28.8.2014

Detailní informace naleznete zde

Webkamera
10.5.2014

Nyní se můžete dívat na vybrané mše online. Odkaz naleznete v levém menu. Nebo klikněte na tento odkaz webkamera

Ohlášky farnosti


30. neděle v mezidobí

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý: Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
středa:
čtvrtek:
pátek:
sobota: Slavnost VŠECH SVATÝCH

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:středa 17:00
Biskupice:pátek 17:00
Kladná Žilín:sobota 9:00
 • Minulý týden proběhla sbírka na misie.
 • V Luhačovicích se vybralo při mších sv. 39.307,- Kč a misijní koláč vynesl 15.054,- Kč. Celkem 54.361,- Kč.
 • V Pozlovicích se vybralo při mších sv. 14.740,- Kč a misijní koláč vynesl 14.152,- Kč. Poutníci z Ludkovic přispěli částkou 1.000,- Kč. Po zaokrouhlení bylo na misie z farnosti Pozlovice odesláno 30.000,- Kč.
 • Dnes v 15 hodin bude modlitba sv. růžence a adorace se svátostným požehnáním v kapli augustiniánského domu.
 • Sobota 1. Listopadu: SLAVNOST VŠECH SVATÝCH:
 • ZÁMECKÁ KAPLE         7:30 hod. – sv. růženec, 8:00 hod. – mše sv.
 • KAPLE PANNY MARIE u Augustiniánského domu      10:00 hod. – mše sv.
 • POZLOVICE      15:30 hod. – sv. růženec, 16:00 hod- mše sv. a pobožnost na hřbitově
 • Neděle 2. Listopadu: VZPOMÍNKA NA VŠECHNY   VĚRNÉ ZEMŘELÉ
 • LUHAČOVICE – Kostel Sv. Rodiny   8:00 hod – sv. růženec za zemřelé, mše sv. 8:30, 10:15, 17:15
 • Pobožnost na hřbitově v Luhačovicích: 14:30 hod. - sv. růženec za zemřelé, 15:00 pobožnost na hřbitově
 • LUDKOVICE       11:30 hod. – mše sv. za zemřelé a pobožnost na hřbitově
 • Odpustky pro duše v očistci:
 • 1.listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Sv. Otce) je podmínkou pomodlit se modlitbu Páně Otče náš a Věřím v Boha.
 • Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.
 • V Pozlovicích bude v sobotu 8. 11. 2014 adorační den. Vzadu v kostele je rozpis, prosím, abyste se zapsali.
 • 9. 11. 2014 bude v Pozlovicích pouť, sbírka bude věnována na zrestaurované vitráže.
 • 16. 11. 2014 bude na Řetechově pouť u příležitosti 20. výročí posvěcení kaple a k oslavě svátku sv. Anežky.

Aktualizace 25.10.2014