Život ve farnosti

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
29.6.2015

Svátost biřmování bude v našich farnostech udělována na podzim roku 2016. Proto letos po prázdninách (od září 2015) začne příprava na přijetí této svátosti.

Tuto svátost křesťanské dospělosti a zodpovědnosti by měl přijmout každý katolický křesťan, zvláště pokud by chtěl uzavřít (nebo již uzavřel) svátostné manželství a vychovávat děti ve víře nebo vykonávat službu kmotra (nebo již kmotrem je a přislíbil, že k biřmování přistoupí, až bude příležitost). Ke zodpovědnému vykonávání těchto a dalších křesťanských povinností nám Bůh uděluje svou milost a sílu právě skrze dar Ducha sv. v této svátosti.

K této svátosti mohou přistoupit jak mladí křesťané (ročníky 1999 a starší), tak i lidé zralého a staršího věku. A to i v případě, že dosud nepřistoupili ke svátostem smíření (sv. zpovědi) a 1. sv. přijímání - příprava k těmto svátostem proběhne v rámci přípravy na biřmování.

Brzy budou k dispozici přihlášky k biřmování jak v papírové podobě v kostelích, tak v elektronické podobě na stránkách farnosti Luhačovice.

 

Prihlaska_k_svatosti_birmovani

Webkamera
10.5.2014

Nyní se můžete dívat na vybrané mše online. Odkaz naleznete v levém menu. Nebo klikněte na tento odkaz webkamera

Svědectví 10-leté Myriam z utečeneckého tábora
1.1.1970

Na následujícím odkazu si můžete pustit nádherné svědectví malé holčičky z utečeneckého tábora... Svědectví opravdové důvěry a lásky k Bohu i v tak hrozných podmínkách.

http://www.tvlux.sk/archiv/play/7616?hc_location=ufi

Ohlášky farnosti


17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ; ANENSKÁ POUŤ V POZLOVICÍCH

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí: Památka sv. Gorazda a druhů, žáků sv. Cyrila a Metoděje
úterý:
středa: Památka sv. Marty
čtvrtek:
pátek: Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
sobota: Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Ludkovice:středa 19:30 hod.
Biskupice:pátek 19:30 hod.
  • V sobotu 1. srpna v 11 hod. v kostele Sv. Rodiny v Luhačovicích uzavřou církevní sňatek Šárka Kofroňová z Petrůvky a Karel Machálka z Pitína.
  • Příští neděli je možné získat plnomocné „Porciunkulové“ odpustky za obvyklých podmínek: návštěva kteréhokoliv kostela Řádu sv. Františka nebo farního kostela, kde se pomodlíme modlitbu Páně a vyznání víry, přistoupíme ke sv. zpovědi a ke sv. přijímání a pomodlíme se na úmysl Sv. otce.
  • Příští rok, na podzim 2016, bude udělena v našich farnostech svátost biřmování. Letos od září proto začne příprava. Přihláška ke svátosti biřmování bude k dispozici jednak v papírové podobě v kostelích. Vyplněnou ji pak odevzdejte v zákristii nebo na faře. Jednak bude k dispozici také v elektronické podobě na stránkách farnosti, odkud ji můžete stáhnout, vyplnit a odeslat e-mailem na adresu farnosti (případně vytisknout a odevzdat v papírové podobě).

Aktualizace 25.7.2015