Život ve farnosti

Odpovědi k otázkám pro biřmovance - 1. část
26.9.2016

Detailní informace naleznete zde

Odpovědi k otázkám pro biřmovance - 2. část
26.9.2016

Detailní informace naleznete zde

POŘAD BOHOSLUŽEB NA SLAVNOST SV. VÁCLAVA
22.9.2016

Úterý 27. 9. 2016 – vigílie:

18:30   Kladná-Žilín

 

Středa 28. 9. 2016 – v den slavnosti:

9:00     Luhačovice, kostel Sv. Rodiny

9:00     Biskupice

18:00   Pozlovice

18:15     Luhačovice, kostel Sv. Rodiny

19:30   Řetechov

Seznam otázek pro biřmovance
17.9.2016

Detailní informace naleznete zde

Závěrečná etapa přípravy na biřmování
5.9.2016

Při každém z těchto setkání jsou biřmovanci srdečně zváni i na mši sv.

 

pátek 16. září 2016     – v kostele v Luhačovicích po večerní mši sv.

sobota  17. září 2016  – v kostele v Pozlovicích po večerní mši sv.

-         na těchto setkáních budou rozdány otázky k zopakování

 

pátek 30. září 2016     – na faře v Luhačovicích po večerní mši sv.

sobota  1. října 2016  – v kostele v Pozlovicích po večerní mši sv.

-         na těchto setkáních proběhne závěrečný rozhovor kandidátů biřmování (s knězem či jáhnem)

-         k pohovoru je třeba přinést dopis pro (arci)biskupa a vědět biřmovací jméno a kmotra

 

pátek 14. října 2016   – v kostele v Luhačovicích po večerní mši sv.

sobota  15. října 2016– v kostele v Pozlovicích po večerní mši sv.

-         na tomto setkání je velmi vhodná i účast na mši sv. – bude obětována za biřmovance a kmotry

-         adorace a příležitost ke sv. zpovědi pro biřmovance a jejich kmotry

 

V pátek 14. října začíná novéna před biřmováním (9-denní modlitební příprava)

V sobotu 15. října dopoledne (od 8:00 hod.) proběhne brigáda pro biřmovance - bude spočívat především v úklidu kostelů v Luhačovicích i v Pozlovicích.

 

Nácvik na biřmování: proběhne společně pro všechny v kostele v Luhačovicích v pátek 21. října 2016 po večerní mši sv.

 

ŽÁDÁME BIŘMOVANCE, ABY (pokud tak již neučinili) CO NEJDŘÍVE NAHLÁSILI SVÉ BIŘMOVACÍ JMÉNO (podle některého svatého patrona) A BIŘMOVACÍHO KMOTRA/KMOTRU (může to být i křestní kmotr; má to být praktikující katolík, biřmovaný, pokud žije ve vztahu, tak v církevně uzavřeném manželství; nemají to být rodiče). MŮŽETE TYTO ÚDAJE NAHLÁSIT OSOBNĚ V SAKRISTII NEBO NA NĚKTERÉM ZE SETKÁNÍ NEBO POSLAT E-MAILEM NA ADRESU FARNOSTI.

 

Svátost biřmování bude udělena v neděli 23. října 2016 při mši sv. v 10:15.

Petice proti zákonu o adopcích dětí homosexuály
20.8.2016

V našich kostelích (v zadní části) máte možnost podepsat petici proti návrhu zákona, který by registrovaným partnerům umožňoval adoptovat děti. Můžete také v zákristii nebo na faře požádat o petiční archy, pokud máte zájem šířit petici dále. Petice je dostupná iv elektronické podobě na internetu, zde je odkaz: www.petice-adopce.cz

 

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý: Památka sv. Vincence de Paul, kněze a patrona charitního díla
středa: SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA
čtvrtek: Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
pátek: Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele Církve
sobota: PRVNÍ SOBOTA; Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky C

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Kladná Žilín:středa 18:30 hod.
Biskupice:středa 9:00 hod.
Řetechov:středa 19:30 hod.
Kladná Žilín:pátek 17:00 hod.
 • Dnes, v neděli 25. 9. v 15:00 proběhne v kostele Sv. Rodiny s Benefiční koncert pro Charitu Luhačovice s křesťanskou skupinou ADORARE, vstupné dobrovolné - všechny posluchače srdečně zveme.
 • Dnes po večerní mši sv. (cca od 19:00) bude v rámci Modlitebního tridua adorace před Nejsvětější svátostí oltářní.
 • V úterý 27.9. (sv. Vincence z Paula, patrona charitního díla) v 6:30 bude slavena v zámecké kapli Mše sv. za Charitu Luhačovice, její uživatele, dobrovolníky a dárce.
 • POŘAD BOHOSLUŽEB NA SLAVNOST SV. VÁCLAVA

-    Úterý 27. 9. 2016 – vigílie: 18:30 Kladná-Žilín

-    Středa 28. 9. 2016 – v den slavnosti:

-    9:00        Luhačovice, kostel Sv. Rodiny

-    9:00        Biskupice

-    18:00     Pozlovice

-    18:15     Luhačovice, kostel Sv. Rodiny

-    19:30     Řetechov

 • Od 1.10. začne v našich kostelích i kaplích platit zimní pořad bohoslužeb (tzn. v sobotu 1.10. bude večerní mše sv. v Pozlovicích již v 17:00, před ní adorace od 16:00; příští neděli 2.10. bude večerní mše sv. v Luhačovicích v 17:00; kompletní zimní pořad bohoslužeb bude na nástěnkách a na stránkách farnosti).
 • Začne říjen, měsíc modlitby sv. růžence. Modlíváme se pravidelně půl hodiny před každou mší sv. ve všech kostelích a kaplích a navíc v neděli od 14:30 v kapli Panny Marie u Augustiniánského domu, následuje svátostné požehnání.
 • PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI ŘÍJNU – Pozlovice

-    od 16:00 Výstav Nejsv. Svátosti oltářní a příležitost ke sv. smíření

-    16:45 společná adorace, litanie a Svátostné požehnání

-    17:00 mše sv.

 • Blíží se udělení svátosti biřmování v naší farnosti. Slavnost se uskuteční v neděli 23.10. 2016 v Luhačovicích při mši sv. v 10:15. Na nástěnkách a na stránkách farnosti na internetu můžete nalézt termíny příprav. Nejbližší termíny jsou: pá. 30.9. v Luhačovicích a so. 1.10. v Pozlovicích na faře po večerních mších sv.
 • Ohlášky před svatbou:

-    V sobotu 1.10. chtějí v kostele Panny Marie Karmelské v Dolní Lhotě přijmout svátost manželství Zdeněk Soldán a Magdaléna Žáčková, oba z Luhačovic.

-    V sobotu 1.10. v 10:30 chtějí přijmout svátost manželství v kostele sv. Martina v Pozlovicích Milada Sedlářová z Pozlovic a David Galuška z Luhačovic.

-    V sobotu 1.10. ve 12:00 chtějí přijmout svátost manželství v kostele sv. Martina v Pozlovicích Lucie Miklová z Kaňovic a Jan Kubáček z Luhačovic.

-    V sobotu 8.10. v 10:30 chtějí přijmout svátost manželství v kostele Sv. Rodiny v Luhačovicích Lucie Linartová z Kijovic a Šimon Kohoutek z Luhačovic.

-    V sobotu 8.10. v 11:00 chtějí přijmout svátost manželství v kostele sv. Martina v Pozlovicích Anděla Lanšperková a Jaromír Kunder, oba ze Zlína.

 • Srdečně zveme všechny děti ve věku od 5 do 10 let do Sluníček. Scházíme se 1x za 14 dní v sobotu v klubovně u kostela sv. Rodiny v Luhačovicích od 14.00 do 16.00 hod. První schůzka proběhne v sobotu 1.10. Rádi přivítáme nové kamarády. Více informací u vedoucí – Pavlíny Stolaříkové.
 • Společenství mladých - Spolčo - probíhá 1x za 14 dní v sobotu na faře v Pozlovicích po mši sv. Další spolčo se uskuteční v sobotu 1.10. Mládež je srdečně zvána. Více informací u vedoucí.

Aktualizace 25.9.2016