Život ve farnosti

Mše sv. s Mikulášem
5.12.2015

Mikulas_Pozlovice_2015

Test pro biřmovance
30.11.2015

Detailní informace naleznete zde

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
29.6.2015

Detailní informace naleznete zde

Pořad bohoslužeb o Vánocích 2015
1.1.1970

Rozpis příprav na svátost biřmování
1.1.1970

Přípravy budou probíhat vždy v pátek v Luhačovicích na faře a v sobotu v Pozlovicích na faře po večerních mších sv. – obsah bude v pátek i v sobotu stejný, je možno si vybrat podle toho, který termín vám více vyhovuje – s výjimkou prvního setkání

(25. 9. 2015), které bude pro všechny společné.

Večerní mše sv. v Pozlovicích budou od října bývat již v 17 hod., příprava tedy začne cca v 18hod.!

V roce 2015:

25. září 2015 v 19:00 (pátek po večerní mši sv.) – 1. společné setkání na faře v Luhačovicích

 

pátek 2. října v 19:00 – fara Luhačovice

pátek 9. října v 19:00 – fara Pozlovice (změna termínu kvůli děkanátní pouti do Štípy)

 

pá. 23. října v 19:00 – fara Luhačovice

so. 24. října v 18:00 – fara Pozlovice


6. listopadu – fara Luhačovice

7. listopadu – fara Pozlovice


20. listopadu – fara Luhačovice

21. listopadu – fara Pozlovice


11. prosince – fara Luhačovice

12. prosince – fara Pozlovice


18. prosince – fara Luhačovice

19. prosince – fara Pozlovice


V roce 2016:

8. ledna – fara Luhačovice

9. ledna – fara Pozlovice

 

22. ledna – fara Luhačovice

23. ledna – fara Pozlovice

  

Po Vánocích budou zveřejněny termíny dalších příprav.

Ohlášky farnosti


1. NEDĚLE ADVENTNÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí: Svátek sv. Ondřeje, apoštola
úterý:
středa:
čtvrtek: Památka sv. Františka Xaverského, kněze
pátek: PRVNÍ PÁTEK
sobota: PRVNÍ SOBOTA

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 2. NEDĚLE ADVENTNÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Ludkovice:středa 17:00
Biskupice:pátek 17:00
  • V pátek 4. 12. nebude mše sv. v Luhačovicích v 18:15, ale výjimečně v 17:00 a po mši sv. bude v kostele koncert.
  • PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI PROSINCI – Luhačovice

-      od 15:00 Výstav Nejsv. Svátosti oltářní, Korunka k Božímu milosrdenství a příležitost ke svátosti smíření

-      16:30 společná adorace, litanie a Svátostné požehnání

-      17:00 mše sv.

  • PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI PROSINCI – Pozlovice

-      od 16:00 Výstav Nejsv. Svátosti oltářní a příležitost ke sv. smíření

-      16:45 společná adorace, litanie a Svátostné požehnání

-      17:00 mše sv.

  • Sv. Mikuláš přijde na večerní mši sv. do Pozlovic v sobotu 5. 12. a do Luhačovic na mši sv. v neděli 6. 12. v 10:15.
  • V úterý 8. 12. bude slavnost Neposkvrněného početí P. Marie. V pondělí a v úterý bude pozměněn pořad bohoslužeb, rozpis naleznete také na nástěnkách a na internetu.

-    V pondělí 7. 12. bude mše sv. na Řetechově v 17:00, v Luhačovicích v 18:15.

-    V úterý 8. 12. ráno v 6:30 v zámecké kapli, večer v 18:15 v kostele Sv. Rodiny. V 17:00 v Pozlovicích a v Biskupicích.

  • Charita Luhačovice připravuje materiální sbírku pro uprchlíky. Více na nástěnkách.
  • K době adventní patří rorátní mše sv.

-    V Luhačovicích: v úterý a v sobotu ráno v zámecké kapli (v úterý bude následovat snídaně na Charitě pro děti). V kostele Sv. Rodiny v pondělí a ve čtvrtek večer budou roráty při mši sv. pro děti

-    V Pozlovicích: v pondělí a ve čtvrtek večer při mši sv. pro děti.

  • V době adventní budou děti dostávat v neděli papírové zvonky, které si doma vybarví, vystřihnou a splní úkol, který je na zvoncích. Následující neděli pak podepsaný zvoneček přinesou do kostela a pověsí na stromeček, který tu máme v kostele připravený. Poslední zvoneček, který dostanou na 4. neděli adventní, přinesou na Štědrý den na mši sv. v 15:30. Děti, které pověsí na stromek všechny 4 zvonky, dostanou drobnou odměnu.
  • Ve dnech 25.-31. července 2016 proběhne Světový den mládeže a setkání s papežem Františkem v Krakově, je možnost účastnit se také předprogramu v diecézi Opole ve dnech 20.-25. července. Setkání se mohou zúčastnit mladí věřící od 16 let. Cena za účast na celém programu je 5.800,-Kč a za účast pouze v Krakově 5.400,-Kč; pokud pojede více sourozenců z jedné rodiny, bude sleva. Zájemci se mohou zúčastnit soutěže na signály.cz. Hlavní výherci získají pobyt v Krakově zdarma. Závěrečné části této mimořádné události se může zúčastnit každý, kdo si troufne spát pod širákem. Více informací na webových stránkách krakov2016.signaly.cz.
  • Charita Sv. Rodiny Luhačovice pořádá bazárek vánočního cukroví na 4. neděli adventní.

Aktualizace 28.11.2015