Život ve farnosti

NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES 2015 - téma na duben
17.4.2015

Detailní informace naleznete zde

NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES 2015 - téma na březen
21.3.2015

Detailní informace naleznete zde

NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES 2015 - témata na leden a únor
14.2.2015

Detailní informace naleznete zde

Tříkrálová sbírka
12.1.2015

Detailní informace naleznete zde

Webkamera
10.5.2014

Nyní se můžete dívat na vybrané mše online. Odkaz naleznete v levém menu. Nebo klikněte na tento odkaz webkamera

Ohlášky farnosti


4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý:
středa: Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve
čtvrtek:
pátek: PRVNÍ PÁTEK
sobota: PRVNÍ SOBOTA; Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:středa 17:00
Kladná Žilín:pátek 17:00
  • PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI KVĚTNU – Luhačovice

-      od 15:00 Výstav Nejsv. Svátosti oltářní, Korunka k Božímu milosrdenství a příležitost ke svátosti smíření

-      17:30 společná adorace, litanie a Svátostné požehnání

-      18:15 Mše svatá

-      Po mši sv. „Nikodémova noc“ (tichá adorace) do 21:00.

  • PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI KVĚTNU – Pozlovice

-      od 17 hod. Výstav Nejsv. Svátosti oltářní a příležitost ke sv. smíření

-      17:45 hod. společná adorace, litanie a Svátostné požehnání

-      18 hod. Mše svatá

 

  • Zemřel p. Josef Prchlík z Luhačovic, pohřeb bude mít v Luhačovicích v zámecké kapli v sobotu 2. 5. ve 14 hod.
  • V pátek 8. května 2015 se uskuteční Pouť rodin na Provodov. Přihlášky a další informace: V sakristiích kostelů, v obchůdku u kostela v Luhačovicích a u jáhna Karla Adámka.
  • V neděli 10. 5. 2015 proběhne Otevírání pramenů. Mše sv. budou v 7:00 ráno a v 8:30, po této mši sv. bude průvod k jednotlivým pramenům. Večerní mše sv. jako obvykle v 18:15 hod.
  • Ve dnech 15.-16. května (pátek, sobota) se uskuteční Diecézní eucharistický kongres v Olomouci. Páteční program je určen především pro děti od 2. do 9. třídy ZŠ, v pátek večer pro mládež a sobotní program pro dospělé.
  • Páteční program Eucharistického kongresu v Olomouci je připravován jako setkání žáků z celé arcidiecéze, kteří navštěvují náboženství.Uvolnění dětí z vyučování v pátek 15. května domluveno s vedením ZŠ. Dětem je však třeba napsat na tento den omluvenku do žákovské knihy. Uvítali bychom, pokud by s mladšími dětmi jel jako doprovod někdo z rodičů či prarodičů. Příspěvek na cestu činí 50 Kč za dítě, farnost hradí zbytek, tj. cca 50% jízdného. Podrobnější informace dostanou děti spolu s přihláškou v hodině náboženství.
  • Přihlášky na farní tábor a puťák pro starší jsou k dispozici v sakristii a u vedoucích. Počet míst je na obě akce omezen. Přihlásit se můžete do konce května.
  • V pátek 29. 5. 2015 proběhne v Pozlovicích Noc kostelů. Program začíná v 18:30 mší sv.
  • Jste zváni na pouť do Medžugorje od 30.8. do 5.9. 2015, více na nástěnkách.

Aktualizace 26.4.2015