Život ve farnosti

MŠE SV. A POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH
21.10.2016

Mše sv. a pobožnosti na hřbitovech

Pobožnost na hřbitově v Luhačovicích v neděli 30.10.2016

                             14:30 hod. - sv. růženec za zemřelé

                              15:00 pobožnost  na hřbitově 

 

Útery 1. Listopadu - SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

LUHAČOVICE

ZÁMECKÁ KAPLE      6:30 hod–sv. růženec

                             7:00 hod. -mše sv

Kostel sv. Rodiny     18:15 hod.-mše sv.

POZLOVICE           16:30 hod.–sv.růženec

        17:00 hod- mše sv. a pobožnost na hřbitově         

 

STŘEDA 2. Listopadu - VZPOMÍNKA NA VŠECHNY  VĚRNÉ ZEMŘELÉ

LUHAČOVICE 

ZÁMECKÁ KAPLE     6:30 hod – sv. růženec za zemřele,

  7:00 mše sv

Kostel Sv. Rodiny    18:15 hod. - mše sv.                                       

                   

POZLOVICE         16:30 hod.–sv. růženec

                             17:00 hod- mše sv.

 

LUDKOVICE      16:30 hod. - sv. růženec za zemřelé

                         17:00 hod. - mše sv. za zemřelé  a pobožnost  na hřbitově

Odpustky pro duše v očistci

              1.listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Sv. Otce) je podmínkou pomodlit se modlitbu Páně Otče náš a Věřím v Boha.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

Věčné odpočinutí dej zemřelým, Pane, a světlo věčné ať jim svítí.

Odpovědi k otázkám pro biřmovance - 1. část
26.9.2016

Detailní informace naleznete zde

Odpovědi k otázkám pro biřmovance - 2. část
26.9.2016

Detailní informace naleznete zde

Seznam otázek pro biřmovance
17.9.2016

Detailní informace naleznete zde

Závěrečná etapa přípravy na biřmování
5.9.2016

Při každém z těchto setkání jsou biřmovanci srdečně zváni i na mši sv.

 

pátek 16. září 2016     – v kostele v Luhačovicích po večerní mši sv.

sobota  17. září 2016  – v kostele v Pozlovicích po večerní mši sv.

-         na těchto setkáních budou rozdány otázky k zopakování

 

pátek 30. září 2016     – na faře v Luhačovicích po večerní mši sv.

sobota  1. října 2016  – v kostele v Pozlovicích po večerní mši sv.

-         na těchto setkáních proběhne závěrečný rozhovor kandidátů biřmování (s knězem či jáhnem)

-         k pohovoru je třeba přinést dopis pro (arci)biskupa a vědět biřmovací jméno a kmotra

 

pátek 14. října 2016   – v kostele v Luhačovicích po večerní mši sv.

sobota  15. října 2016– v kostele v Pozlovicích po večerní mši sv.

-         na tomto setkání je velmi vhodná i účast na mši sv. – bude obětována za biřmovance a kmotry

-         adorace a příležitost ke sv. zpovědi pro biřmovance a jejich kmotry

 

V pátek 14. října začíná novéna před biřmováním (9-denní modlitební příprava)

V sobotu 15. října dopoledne (od 8:00 hod.) proběhne brigáda pro biřmovance - bude spočívat především v úklidu kostelů v Luhačovicích i v Pozlovicích.

 

Nácvik na biřmování: proběhne společně pro všechny v kostele v Luhačovicích v pátek 21. října 2016 po večerní mši sv.

 

ŽÁDÁME BIŘMOVANCE, ABY (pokud tak již neučinili) CO NEJDŘÍVE NAHLÁSILI SVÉ BIŘMOVACÍ JMÉNO (podle některého svatého patrona) A BIŘMOVACÍHO KMOTRA/KMOTRU (může to být i křestní kmotr; má to být praktikující katolík, biřmovaný, pokud žije ve vztahu, tak v církevně uzavřeném manželství; nemají to být rodiče). MŮŽETE TYTO ÚDAJE NAHLÁSIT OSOBNĚ V SAKRISTII NEBO NA NĚKTERÉM ZE SETKÁNÍ NEBO POSLAT E-MAILEM NA ADRESU FARNOSTI.

 

Svátost biřmování bude udělena v neděli 23. října 2016 při mši sv. v 10:15.

Petice proti zákonu o adopcích dětí homosexuály
20.8.2016

V našich kostelích (v zadní části) máte možnost podepsat petici proti návrhu zákona, který by registrovaným partnerům umožňoval adoptovat děti. Můžete také v zákristii nebo na faře požádat o petiční archy, pokud máte zájem šířit petici dále. Petice je dostupná iv elektronické podobě na internetu, zde je odkaz: www.petice-adopce.cz

 

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ; Misijní neděle v Luhačovicích; Poděkování za úrodu v Pozlovicích

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí: Památka sv. Ignáce z Antiochie, biskupa a mučedníka
úterý: Svátek sv. Lukáše, evangelisty
středa:
čtvrtek:
pátek: (Památka bl. Karla Rakouského)
sobota: Památka sv. Jana Pavla II., papeže

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ; Misijní neděle v Pozlovicích

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Ludkovice:středa 17:00 hod.
Biskupice:pátek 17:00 hod.
  • Mládež našich farností Vás srdečně zve dnes odpoledne v 16:00 na povídání o proběhlých Světových dnech mládeže v Krakówě. Přednáška se uskuteční v sále u kostela Sv. Rodiny v Luhačovicích. Slovem i obrazem Vás provedou poutníci z našich farností.
  • V úterý 18.10. bude v 15:30 sv. růženec a v 16:00 mše sv. v kapli Panny Marie u Augustiniánského domu.
  • Příští neděli 23.10.2016 bude udělena svátost biřmování v Luhačovicích při mši sv. v 10:15. Nácvik na slavnost proběhne v pátek 21.10. po večerní mši sv. (cca od 19 hod.).

-    Prosíme, aby ti, kdo nemají příbuzné mezi biřmovanci, přišli přednostně na ranní mši sv.

-    Také prosíme věřící, aby pamatovali ve svých modlitbách na biřmovance.

  • V neděli 30.10. před večerní mší sv. proběhne v Luhačovicích průvod se „svatými“ od Charity přes město ke kostelu Sv. Rodiny. Prosíme rodiče, aby povzbudili své děti, aby se převlékly za svého patrona nebo za jakéhokoliv svatého. Sraz bude v 16:00 na Charitě, průvod odchází 16:30, v 17:00 mše sv. ve farním kostele.
  • Mládež našich farností Vás srdečně zve:

-    V pátek 21.10. a v sobotu 22.10. na 24 hodinový modlitební řetězec do Lipové u Slavičína. Zapisovat se můžete na stránkách www.animak.cz. Více info u našich animátorů Marka Coufalíka a Ondry Bernátka.

-    Ve středu 16.11. se v Žilině uskuteční GODZONE TOUR (čte se gadzoun tůr). Jedná se o akci určenou pro mládež od 15 let, na které vystupují moderní křesťanské kapely. Kdo by měl zájem jet společným autobusem, nechť se přihlásí na internetových stránkách www.animak.cz, případně odkaz bude uveden i na našich internetových stránkách. Více informací na plakátcích a u našich animátorů Marka Coufalíka a Ondry Bernátka.

  • V našem děkanátu proběhne kurz pro laické pomocníky ve farnosti. Je vhodný zvláště pro ty, kdo se zapojují nebo chtějí zapojit jako kostelníci, lektoři, akolyté, ale i pro ty, kdo chtějí rozšířit a prohloubit své znalosti o víře. Půjde o zhruba 2 sobotní dopoledne měsíčně od listopadu do dubna. Zájemce prosíme, aby se přihlásili v sakristii.

Aktualizace 15.10.2016