Život ve farnosti

NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES 2015 - téma na duben
17.4.2015

Detailní informace naleznete zde

NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES 2015 - téma na březen
21.3.2015

Detailní informace naleznete zde

NÁRODNÍ EUCHARISTICKÝ KONGRES 2015 - témata na leden a únor
14.2.2015

Detailní informace naleznete zde

Tříkrálová sbírka
12.1.2015

Detailní informace naleznete zde

Webkamera
10.5.2014

Nyní se můžete dívat na vybrané mše online. Odkaz naleznete v levém menu. Nebo klikněte na tento odkaz webkamera

Svědectví 10-leté Myriam z utečeneckého tábora
1.1.1970

Na následujícím odkazu si můžete pustit nádherné svědectví malé holčičky z utečeneckého tábora... Svědectví opravdové důvěry a lásky k Bohu i v tak hrozných podmínkách.

http://www.tvlux.sk/archiv/play/7616?hc_location=ufi

Ohlášky farnosti


SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SV.

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý: Památka sv. Filipa Neriho, kněze
středa:
čtvrtek: Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
pátek:
sobota: Památka sv. Zdislavy, patronky rodin

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: SLAVNOST NEJSV. TROJICE

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:středa 17:00 hod.
Kladná Žilín:pátek 17:00 hod.
 • Dnešní sbírka je věnována na církevní školy v diecézi.
 • V úterý 26. května bude v kapli Panny Marie u Augustiniánského domu po májové pobožnosti mše sv. v 16:30.
 • 1. sv. přijímání dětí se uskuteční v Pozlovicích příští týden, 31. 5. 2015 v 10:00.
 • Ve čtvrtek 28. května bude v Pozlovicích od 17:00 hod. svátost smíření pro děti, které přistoupí k 1. sv. přijímání, a pro jejich rodiče a příbuzné. Po mši sv. bude nácvik na 1. sv. přijímání.
 • V pátek 29. 5. 2015 proběhne v Pozlovicích Noc kostelů. Program začíná v 18:30 mší sv. Celý program naleznete na nástěnkách.
 • V sobotu 6. 6. 2015 uzavřou v kostele v Pozlovicích sňatek v 11:00 Martina Ovčáčková a Jiří Čech, oba z Prahy. Ve 12:30 uzavřou sňatek Kristýna Manová původem z Luhačovic a Michal Láska ze Strání.
 • Duchovní správa na Sv. Hostýně zve věřící na smírný eucharistický průvod z Bystřice pod Hostýnem na Svatý Hostýn v sobotu 6. června 2015. Začátek je v 8:30 v kostele v Bystřici, po mši sv. odchází eucharistický průvod na Sv. Hostýn.
 • V měsíci květnu budou probíhat májové pobožnosti k Panně Marii.

   

 • Luhačovice – kostel sv. Rodiny

  -      Před začátkem mše sv. – MODLITBA RŮŽENCE

  -      Po mši sv. - Májové čtení a litanie

  -      V úterý a sobotu bude májová v Zámecké kapli po ranní mši sv.

   

 • Pozlovice

  V pondělí, čtvrtek a sobotu

  -      přede mší sv. – modlitba sv. růžence

  -      po skončení mše sv.  - májové čtení a litanie

  V úterý, středu, pátek

  -      pobožnost V KAPLI PANNY MARIE u Augustiniánského domu v 16 hod.

  -      V neděli ve 14:30 májová pobožnost a svátostné požehnání

 • Přihlášky na farní tábor a puťák pro starší jsou k dispozici v sakristii a u vedoucích. Počet míst je na obě akce omezen. Přihlásit se můžete do konce května.
 • Jste zváni na pouť do Medžugorje od 30.8. do 5.9. 2015, více na nástěnkách.

Aktualizace 23.5.2015