Život ve farnosti

Pobožnosti na hřbitovech - dušičky
26.10.2014

Detailní informace naleznete zde

Výuka náboženství ve školním roce 2014/2015
28.8.2014

Detailní informace naleznete zde

Webkamera
10.5.2014

Nyní se můžete dívat na vybrané mše online. Odkaz naleznete v levém menu. Nebo klikněte na tento odkaz webkamera

Ohlášky farnosti


Slavnost Ježíše Krista Krále

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí: Památka sv. Ondřeje Dung-Laca a druhů, mučedníků
úterý: Památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
středa:
čtvrtek:
pátek:
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 1. neděle adventní

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:středa 17:00
Kladná Žilín:pátek 17:00
  • Dnes odpoledne v 15:00 bude požehnán opravený kříž rodiny Martincovy z mlýna z Lipské, který se nachází u přehrady směrem od Pozlovic.
  • V Luhačovicích v zákristii se budou ve středu 26. 11. 2014 od 17:00 zapisovat úmysly mší sv. na příští rok. Prosím, aby přišli především ti, kdo mají nějaké významné výročí či jubileum. Další termín zapisování mší sv. bude v neděli 30. 11. 2014 před a po mši sv.
  • Pastorační rada farnosti Luhačovice bude mít setkání ve čtvrtek 27. 11. 2014 po mši sv. v 18:00 v klubovně.
  • V sobotu 29. 11. 2014 v 15:00 bude na Řetechově mše sv. za sbor dobrovolných hasičů a svěcení nové hasičské zbrojnice.
  • Příští neděli 30. 11. 2014 oslavíme při mši sv. v 10:15 výročí křtu dětí, které byly letos pokřtěny. Srdečně je zveme spolu s rodiči a kmotry.
  • Prosíme, přineste příští neděli adventní věnce, které budeme žehnat na všech mších sv.
  • Je možnost připojit se k projektu „Vánoční balíček pro Ukrajinu“, který organizuje Charita pro děti z dětských domovů. Více informací na nástěnkách.
  • Zveme vás na setkání tříkrálových asistentů, které se uskuteční příští neděli 30. 11. po ranní mši sv. 8:30 v sále u kostela v Luhačovicích. Budou předány informace o Tříkrálové sbírce 2015, o žehnání koledníků, proběhne aktualizace map a tras.

Aktualizace 22.11.2014