Život ve farnosti

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
29.6.2015

Svátost biřmování bude v našich farnostech udělována na podzim roku 2016. Proto letos od 25. září 2015 začne příprava na přijetí této svátosti.

Tuto svátost křesťanské dospělosti a zodpovědnosti by měl přijmout každý katolický křesťan, zvláště pokud by chtěl uzavřít (nebo již uzavřel) svátostné manželství a vychovávat děti ve víře nebo vykonávat službu kmotra (nebo již kmotrem je a přislíbil, že k biřmování přistoupí, až bude příležitost). Ke zodpovědnému vykonávání těchto a dalších křesťanských povinností nám Bůh uděluje svou milost a sílu právě skrze dar Ducha sv. v této svátosti.

K této svátosti mohou přistoupit jak mladí křesťané (ročníky 1999 a starší), tak i lidé zralého a staršího věku. A to i v případě, že dosud nepřistoupili ke svátostem smíření (sv. zpovědi) a 1. sv. přijímání - příprava k těmto svátostem proběhne v rámci přípravy na biřmování.

Přihlášky k biřmování můžete podávat jak v papírové podobě (k dispozici v kostelích), tak v elektronické podobě na stránkách farnosti Luhačovice. Termín podávání přihlášek byl prodloužen do 25. září 2015.

 

Prihlaska_k_svatosti_birmovani

Webkamera
10.5.2014

Nyní se můžete dívat na vybrané mše online. Odkaz naleznete v levém menu. Nebo klikněte na tento odkaz webkamera

Svědectví 10-leté Myriam z utečeneckého tábora
1.1.1970

Na následujícím odkazu si můžete pustit nádherné svědectví malé holčičky z utečeneckého tábora... Svědectví opravdové důvěry a lásky k Bohu i v tak hrozných podmínkách.

http://www.tvlux.sk/archiv/play/7616?hc_location=ufi

Rozpis příprav na svátost biřmování
1.1.1970

Přípravy budou probíhat vždy v pátek v Luhačovicích na faře a v sobotu v Pozlovicích na faře po večerních mších sv. – obsah bude v pátek i v sobotu stejný, je možno si vybrat podle toho, který termín vám více vyhovuje – s výjimkou prvního setkání

(25. 9. 2015), které bude pro všechny společné.

Večerní mše sv. v Pozlovicích budou od října bývat již v 17 hod., příprava tedy začne cca v 18hod.!

V roce 2015:

25. září 2015 v 19:00 (pátek po večerní mši sv.) – 1. společné setkání na faře v Luhačovicích

 

pátek 2. října v 19:00 – fara Luhačovice

pátek 9. října v 19:00 – fara Pozlovice (změna termínu kvůli děkanátní pouti do Štípy)

 

pá. 23. října v 19:00 – fara Luhačovice

so. 24. října v 18:00 – fara Pozlovice


6. listopadu – fara Luhačovice

7. listopadu – fara Pozlovice


20. listopadu – fara Luhačovice

21. listopadu – fara Pozlovice


11. prosince – fara Luhačovice

12. prosince – fara Pozlovice


18. prosince – fara Luhačovice

19. prosince – fara Pozlovice


V roce 2016:

8. ledna – fara Luhačovice

9. ledna – fara Pozlovice

 

22. ledna – fara Luhačovice

23. ledna – fara Pozlovice

  

Po Vánocích budou zveřejněny termíny dalších příprav.

Ohlášky farnosti


27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ; v Pozlovicích: PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý:
středa: Památka Panny Marie Růžencové
čtvrtek:
pátek:
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ; v Ludkovicích: POUŤ K PANNĚ MARII RŮŽENCOVÉ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Ludkovice:středa 17:00
Biskupice:pátek 17:00
  • Začíná říjen, měsíc zasvěcený P. Marii skrze modlitbu sv. růžence. Růženec se modlíme vždy půl hodiny před každou mší sv. V Pozlovicích ve dnech, kdy není mše sv. v kostele sv. Martina (úterý, středa, pátek), se modlíme v 16:45 a v kapli P. Marie u Augustiniánského domu ve stejné dny v 16 hod. a navíc každou neděli v říjnu v 15:00, poté svátostné požehnání. Informace o modlitbě sv. růžence v dalších kaplích naleznete na nástěnce.
  • Ve středu 7. října v 10:00 bude mše sv. v kapli Augustiniánského domu.
  • V pátek 9. října bude v Luhačovicích modlitba sv. růžence v 16:30, mše sv. v 17:00, po mši sv. bude v kostele přednáška o sv. Maxmiliánovi Maria Kolbe.
  • V sobotu 10. října ve 12:00 v kostele Sv. Rodiny v Luhačovicích uzavřou církevní sňatek Diana Fabušová ze Sidonie (farnost Brumov) a Vojtěch Podškubka z Dolního Němčí.
  • V sobotu 10. října proběhne ve Štípě děkanátní pouť za obnovu rodin a za nová kněžská povolání. Odjezd autobusu ve 14:30 z Pozlovic od fary, 14:40 z Luhačovic. Pokud se nenaplní autobus, pojedeme auty. Program pouti: 15:00 růženec světla; 16:00 adorace; 17:00 mše sv. Z důvodů této pouti bude přesunuta jednak večerní mše sv. v Pozlovicích na ráno v 7:30; TAKÉ BUDE PŘESUNUTA PŘÍPRAVA BIŘMOVANCŮ NA PÁTEK 9. ŘÍJNA V 19:00 V POZLOVICÍCH NA FAŘE.
  • V neděli 11. října bude v Ludkovicích pouť v kapli P. Marie Růžencové v 11:30.
  • V sobotu 17. října se v Brně uskuteční Národní eucharistický kongres. Kdo jste se přihlásili, pojedeme společně linkovým autobusem. Odjezd v 5:53 z autobusového nádraží z Luhačovic.
  • V neděli 25. října ve 14:30 se v kostele sv. Martina v Pozlovicích uskuteční koncert křesťanské hudební skupiny Adorare.
  • Od října začíná v Pozlovicích a v kaplích na vesnicích zimní pořad bohoslužeb, tzn. Pozlovice: PO 17:00, ČT 18:00, SO 17:00; kaple: ST/PÁ v 17:00. V Luhačovicích prozatím zůstává letní pořad bohoslužeb.

Aktualizace 3.10.2015