Život ve farnosti

Dětská Schólička
1.12.2018

Detailní informace naleznete zde

Sousoší sv. Rodiny - realizace a finanční podpora
9.8.2018

Detailní informace naleznete zde

Sbírka na sousoší svaté Rodiny
14.4.2017

Detailní informace naleznete zde

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Setkání biřmovanců 2019:
1.1.1970

Detailní informace naleznete zde

Aktivita pro děti kartičky - SVÁTEK SVATÉ RODINY (30. 12. 2018) Evangelium Lk 2,41–52
1.1.1970

Detailní informace naleznete zde

Aktivita pro děti kartičky - SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ (6. 1. 2019) Evangelium Mt 2,1–12
1.1.1970

Detailní informace naleznete zde

Aktivita pro děti kartičky - SVÁTEK KŘTU PÁNĚ (13. 1. 2019) Evangelium Lk 3,15–16.21–22
1.1.1970

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


Svátek Křtu Páně

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek: Památka sv. Antonína
pátek: Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:středa 17:00 hod.
Kladná Žilín:pátek 17:00 hod.
  • V pátek  18.1. začne památkou Panny Marie, Matky jednoty křesťanů Týden modliteb za sjednocení křesťanů. Pamatujme v našich modlitbách i na tento úmysl, aby se všichni odloučení křesťané vrátili zpět do lůna Katolické Církve.
  • Blíží se památka Panny Marie Lurdské 11. února a Světový den nemocných proto budeme v neděli 10. února při mších svatých udělovat v našich farnostech svátost pomazání nemocných. Přihlášky k přijetí svátosti pomazání nemocných (jsou na stolku vzadu v kostele) vyplňte a odevzdejte v sakristii!
  • V sakristii kostela Svaté Rodiny můžete u kostelníků nechat zapsat úmysly mší svatých na rok 2019.
  • Jménem Centra pro rodinu Valašské Klobouky zveme na kurz Manželské večery, který začne 11. února v 18.30 h v Pastoračním domě ve Val. Kloboukách. Více informací je na plakátku na nástěnce
  • Ve středu 16. ledna v 15:00 hod. bude v zámecké kapli v Luhačovicích pohřeb pana Karla Boráně.
  • Ohlášky před svatbou:

V sobotu 19. 1. v 11:00 přijmou svátost manželství v kostele sv. Martina v Pozlovicích Jaroslav Janča z Provodova a Magdalena Beničková z Uherského Brodu.

Aktualizace 12.1.2019