Život ve farnosti

Společná křížová cesta na Komonec
12.3.2019

Detailní informace naleznete zde

Pobožnosti křížové cesty v našich farnostech - postní doba 2019
2.3.2019

Detailní informace naleznete zde

Fotky ze Svaté země
23.2.2019

Detailní informace naleznete zde

5. Farní bazárek dětského oblečení
16.2.2019

Detailní informace naleznete zde

Dětská Schólička
1.12.2018

Detailní informace naleznete zde

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Setkání a příprava biřmovanců 2019:
1.1.1970

Detailní informace naleznete zde

Aktivita pro děti kartičky - 1. NEDĚLE POSTNÍ (10. 3. 2019) Evangelium Lk 4,1–13
1.1.1970

Detailní informace naleznete zde

Aktivita pro děti kartičky - 2. NEDĚLE POSTNÍ (17. 3. 2019) Evangelium Lk 9,28b–36
1.1.1970

Detailní informace naleznete zde

Aktivita pro děti kartičky - 3. NEDĚLE POSTNÍ (24. 3. 2019) Evangelium Lk 13,1–9
1.1.1970

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


3. NEDĚLE POSTNÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí: SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek:
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 4. NEDĚLE POSTNÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:středa 17:00 hod.
Kladná Žilín:pátek 17:00 hod.
 • Tuto neděli 24. 3. 2018 se vypravíme na Křížovou cestu na Komonec. Odchod z Luhačovic v 12:00 od kostela, z Pozlovic v 12:30 od kostela.
 • O slavnosti Zvěstování Páně 25. 3. 2019 budou mše svaté v našich farnostech podle následujícího pořadu: Pozlovice 17:00 hod.; Luhačovice 18:15 hod.
 • O slavnosti Zvěstování Páně se tradičně koná v Napajedlích pout za úctu k počatému životu a nenarozené děti. V 17:15 adorace; v 18:00 hod. mše svatá (biskup Basler) a průvod ke hrobu Aničky Zelíkové.
 • V úterý 26. 3. 2019 v 18:00 hod. mše svatá v kapli na Podhradí.
 • Vzadu v kostele jsou pokladničky na Postní almužnu. Po dobu postní do nich můžeme ukládat, co ušetříme postem, a na Květnou neděli je opět přineseme do kostela a Charita vybrané prostředky použije na pomoc potřebným.
 • Vzadu v kostele je rozpis na vedení křížových cest, můžete se již zapisovat.
 • Denní stacionář Charity Luhačovice všechny srdečně zve na besedu s poutníky, kteří letos navštívili Izrael. Beseda v rámci programu začne v pondělí 25.3. v 9:30h.
 • Modlitební triduum modliteb matek bude příští víkend. Více informací je na plakátku na nástěnce.
 • Charita Luhačovice oznamuje, že má volnou kapacitu v denním stacionáři. Denní stacionář je určen pro seniory a zdravotně postižené. V případě zájmu se zastavte po mši v sakristii.
 • Farní tábor pro děti se uskuteční v termínu od 4. do 10. srpna 2019 v Charvátech u Dubu nad Moravou. Přihlášky a bližší informace budou k dispozici později.
 • V pondělí 25. března v 15:00 hod. bude ve farním kostele sv. Martina v Pozlovicích pohřeb paní Marie Miklové.
 • V sobotu 30.3 setkaní poutníků do svaté zemi v 16:00 hodin mše svatá na poděkování.

Po mši sv. promítání fotek s výkladem a přátelské posezení.

Aktualizace 23.3.2019