Život ve farnosti

Sousoší sv. Rodiny - realizace a finanční podpora
9.8.2018

Farnost  Luhačovice  se rozhodla  postavit před  kostelem Sv. Rodiny  bronzové sousoší Sv. Rodiny. Nejprve bylo nutno upravit prostranství před kostelem, vybudovat podstavec ze žulových bloků, postupně se odlévají v dílně poblíž Brna jednotlivé postavy: sv. Josef, sv. Panna Maria a Ježíšek. Sádrové modely těchto postav jsou vystaveny v kostele.

 Autorem projektu je akademický umělec  Marek Trizuljak, autor reliéfu sv. Rodiny  a 14 zastavení Křížové cesty v interiéru kostela. Instalace sousoší bude provedena pravděpodobně na přelomu listopadu a prosince, po dokončení bude její slavnostní  posvěcení na svátek Svaté Rodiny Nazaretské - 30.12.(2018).

Jelikož se jedná o finančně značně náročný projekt, neobejde se naše farnost bez finančních darů. Tyto je možno poslat na účet farnosti u České spořitelny: 1404875369/0800, nebo přímo do pokladničky umístěné vzadu v kostele.

 

Za finanční dary upřímné Pán Bůh zaplať!

 Věříme, že sousoší Svaté Rodiny u kostela Svaté Rodiny nebude jen ozdobou, ale i významně a důstojně přispěje k podpoře propagace rodiny jako základního článku lidské společnosti podle Božího záměru: nezaměnitelného svazku muže a ženy.