Život ve farnosti

Setkání a příprava biřmovanců 2019:
1.1.1970

Setkání probíhá vždy v pátek po večerní mši svaté v sále nebo v kostele v Luhačovicích.

15.2.

1.3.

15.3

29.3.

12.4.

26.4.

10.5.

24.5.

7.6.

21.6.

Změna je vyhrazena