Život ve farnosti

Setkání biřmovanců 2018:
22.9.2018

Setkání probíhá vždy v pátek po večerní mši svaté v sále nebo v kostele v Luhačovicích.

 

5.10.

19.10.

26.10.

16.11.

30.11.

14.12.

18. -  20.1. 2018 Víkend pro biřmovance Rajnochovice