Život ve farnosti

Aktivita pro děti kartičky - 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (4. 11. 2018) Evangelium Mk 12,28b–34
3.11.2018

Připravte si: kartičku a třeba fixu.

Na kartičce je velký nápis z jednotlivých teček. Děti mají za úkol tečky spojit. Nad větou se můžete zamyslet. Jak se projevuje naše láska k Pánu Bohu? Co pro Něj můžeme udělat? Zamyslete se nad tím, jestli platí, že když budeme dělat radost druhým, bude z toho mít radost i Pán Bůh… Řekněte si třeba, že se máte rádi.