Život ve farnosti

Aktivita pro děti kartičky - 1. NEDĚLE POSTNÍ (10. 3. 2019) Evangelium Lk 4,1–13
1.1.1970

Připravte si: kartičku a pero.

Postní doba se stává výzvou k pokroku, k duchovnímu růstu, k trénování dobrých vlastností. Hned na začátku je dobré dát si předsevzetí, které je konkrétní a splnitelné. Promyslete, jaká předsevzetí by děti mohly zvládnout, povyprávějte si o tom, na čem byste ve svém duchovním životě chtěli v rodině zapracovat, a buďte si vzájemně oporou. Děti si postní předsevzetí mohou napsat na kartičku, aby nezapomněly, o co se chtějí snažit. Přejeme požehnaný svatopostní čas a hodně síly a vytrvalosti v plnění Vašich předsevzetí.