Život ve farnosti

Aktivita pro děti kartičky - 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (12. 5. 2019) Evangelium Jan 10,27–30
11.5.2019

Připravte si: kartičku a pastelku.

Na obrázku vidíme zatoulanou ovečku. Děti mají za úkol pomoci ovečce najít cestu k pastýři – k ostatním ovečkám. Ježíš je náš dobrý pastýř, má nás všechny rád. Ovečky dobře znají hlas svého pastýře. Známe i my hlas Ježíšův? Jdeme za Ním? On říká, že jim dává věčný život – co to vlastně znamená? Že nezahynou na věky, že mu je nikdo nevyrve z rukou... I my se můžeme těšit na věčný život s Pánem Ježíšem v nebi. Žijme tak, abychom ho dosáhli. Rodiče mají za úkol děti dobře vychovat a pomáhat jim jít za Ježíšem... Ať se Vám to daří!