Život ve farnosti

Aktivita pro děti kartičky - SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (9. 6. 2019) Evangelium Jan 20,19–23
8.6.2019

Připravte si: kartičku a pero.

Na zadní straně kartičky je vyobrazena holubice – často takto znázorňujeme Ducha Svatého. Děti si tedy k obrázku holubice mohou napsat, že představuje Ducha Svatého. Holubice je jeden ze symbolů. Možná si vzpomenete na jinou událost, kdy Duch Svatý sestoupil v podobě holubice na Pána Ježíše při křtu v Jordánu... Znáte nějakou modlitbu k Duchu Svatému? Může to být i písnička. Pomodlete se ji nebo si ji zazpívejte a proste o dary Ducha Svatého pro Váš život.