Život ve farnosti

FOTOGRAFIE Z BIŘMOVÁNÍ
23.10.2016

Prohlédnout fotografie z biřmování můžete na tomto odkazu http://luha23102016.rajce.idnes.cz/

(pokud bude potřeba zadat heslo, je to luhacovice). Z nich si můžete vybrat a objednat přes e-mail: dynkovaradka@seznam.cz do 7.11.2016; cena: hlavní fotografie 50,- Kč (13x18 cm), přiobjednávka za 25 Kč; další fotografie 15,- Kč (10x15 cm). Případné dotazy na tel. 606 759 218.

MŠE SV. A POBOŽNOSTI NA HŘBITOVECH
21.10.2016

Mše sv. a pobožnosti na hřbitovech

Pobožnost na hřbitově v Luhačovicích v neděli 30.10.2016

                             14:30 hod. - sv. růženec za zemřelé

                              15:00 pobožnost  na hřbitově 

 

Útery 1. Listopadu - SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

LUHAČOVICE

ZÁMECKÁ KAPLE      6:30 hod–sv. růženec

                             7:00 hod. -mše sv

Kostel sv. Rodiny     18:15 hod.-mše sv.

POZLOVICE           16:30 hod.–sv.růženec

        17:00 hod- mše sv. a pobožnost na hřbitově         

 

STŘEDA 2. Listopadu - VZPOMÍNKA NA VŠECHNY  VĚRNÉ ZEMŘELÉ

LUHAČOVICE 

ZÁMECKÁ KAPLE     6:30 hod – sv. růženec za zemřele,

  7:00 mše sv

Kostel Sv. Rodiny    18:15 hod. - mše sv.                                       

                   

POZLOVICE         16:30 hod.–sv. růženec

                             17:00 hod- mše sv.

 

LUDKOVICE      16:30 hod. - sv. růženec za zemřelé

                         17:00 hod. - mše sv. za zemřelé  a pobožnost  na hřbitově

Odpustky pro duše v očistci

              1.listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Sv. Otce) je podmínkou pomodlit se modlitbu Páně Otče náš a Věřím v Boha.

Od 25. října do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

Věčné odpočinutí dej zemřelým, Pane, a světlo věčné ať jim svítí.

Petice proti zákonu o adopcích dětí homosexuály
20.8.2016

V našich kostelích (v zadní části) máte možnost podepsat petici proti návrhu zákona, který by registrovaným partnerům umožňoval adoptovat děti. Můžete také v zákristii nebo na faře požádat o petiční archy, pokud máte zájem šířit petici dále. Petice je dostupná iv elektronické podobě na internetu, zde je odkaz: www.petice-adopce.cz

 

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ; Misijní neděle v Pozlovicích

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek: Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:středa 17:00 hod.
Kladná Žilín:pátek 17:00 hod.
 • Děkujeme všem, kdo minulou neděli napekli dobroty na Misijní koláč, pomohli s organizací a také přispěli. Pán Bůh zaplať.
 • Děkujeme také všem, kdo jakýmkoliv způsobem přispěli k důstojnému průběhu slavnosti biřmování v Luhačovicích, ať už úklidem, výzdobou, přípravou jídla a různých dobrot, ministrováním, zpěvem, hudbou či jinak. Pán Bůh zaplať.
 • Připomínám, že příští týden, ze soboty 29. na neděli 30.10. proběhne změna letního času na zimní (tzn. můžete spát o hodinu déle). Pořad bohoslužeb zůstává nezměněn.
 • V sobotu 29. 10. proběhne úklid v zámecké kapli v Luhačovicích od 8:00.
 • V neděli 30.10. před večerní mší sv. proběhne v Luhačovicích průvod se „svatými“ od Charity přes město ke kostelu Sv. Rodiny. Prosíme rodiče, aby povzbudili své děti, aby se převlékly za svého patrona nebo za jakéhokoliv svatého. Sraz bude v 16:00 na Charitě, průvod odchází 16:30, v 17:00 mše sv. ve farním kostele.
 • Ve středu 26.10. dopoledne navštíví p. kaplan nemocné v Pozlovicích.
 • V našem děkanátu proběhne kurz pro laické pomocníky ve farnosti. Je vhodný zvláště pro ty, kdo se zapojují nebo chtějí zapojit jako kostelníci, lektoři, akolyté, ale i pro ty, kdo chtějí rozšířit a prohloubit své znalosti o víře. Půjde o zhruba 2 sobotní dopoledne měsíčně od listopadu do června. Zahájení kurzu bude v sobotu 5.11. ve Valašských Kloboukách. Přihlášky a další informace v sakristii.
 • Ve středu 16.11. se v Žilině uskuteční GODZONE TOUR (čte se gadzoun tůr). Jedná se o akci určenou pro mládež od 15 let, na které vystupují moderní křesťanské kapely. Kdo by měl zájem jet společným autobusem, nechť se přihlásí na internetových stránkách www.animak.cz, případně odkaz bude uveden i na našich internetových stránkách. Více informací na plakátcích a u našich animátorů Marka Coufalíka a Ondry Bernátka.
 • Pořad bohoslužeb na slavnost Všech sv. a Památku věrných zemřelých naleznete na nástěnkách a na stránkách farnosti.
 • 1.listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Sv. Otce) je podmínkou pomodlit se modlitbu Páně Otče náš a Věřím v Boha.
 • Ve dnech od 25. října  do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
 • Dnes (23.10.) odpoledne v 15:00 proběhne Fatimské odpoledne v kostele sv. Václava na Velkém Ořechově s P. Pavlem Dokládalem z Koclířova, který bude po modlitbě sv. růžence mluvit na téma Fatima a jubileum 2017. Zve vás P. Martin Vévoda z Velkého Ořechova.

Aktualizace 22.10.2016