Život ve farnosti

Boží Tělo
24.5.2016

Detailní informace naleznete zde

Upozornění pro biřmovance
12.5.2016

Upozorňuji biřmovance, že došlo k drobné změně v termínech příprav na svátost biřmování v měsíci červnu:

3. a 4. června příprava neproběhne (uskuteční se děkanátní pouť na Velehrad, kam jsou také biřmovanci srdečně zváni);

místo toho proběhne příprava v pátek 10. června (kostel Luhačovice) a v sobotu 11. června (kostel Pozlovice).

Termín 17. a 18. června zůstává beze změny (příprava proběhne na farách).

Puťák pro Starší (13 - 17 let)
4.5.2016

Detailní informace naleznete zde

Farní tábor pro děti
4.5.2016

Detailní informace naleznete zde

Májové pobožnosti
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
29.6.2015

Detailní informace naleznete zde

Rozpis příprav na svátost biřmování
1.1.1970

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý: Památka Panny Marie, Pomocnice křesťanů
středa:
čtvrtek: SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
pátek:
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (v Luhačovicích SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ)

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Ludkovice:středa 19:30 hod.
Biskupice:pátek 19:30 hod.
 • Upřímné poděkování patří všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a průběhu slavnosti Těla a Krve Páně, přípravou oltářů, výzdobou, organizací, hudbou a zpěvem, ministrantům, krojovaným, družičkám. Upřímné Pán Bůh zaplať.
 • PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI ČERVNU – Luhačovice

  -    od 15:00 Výstav Nejsv. Svátosti oltářní, Korunka k Božímu milosrdenství a příležitost ke svátosti smíření

  -    17:30 společná adorace, litanie a Svátostné požehnání

  -    18:15 mše sv.

 • Na slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova v pátek 3.6. bude v Pozlovicích mimořádně navíc adorace od 17:00 a mše sv. v 18:00.
 • V sobotu 4.6. se uskuteční děkanátní pouť na Velehrad za duchovní povolání a za obnovu rodin. Prosíme zájemce o dopravu autobusem, aby se co nejdříve přihlásili v zákristii.
 • V sobotu 4.6. bude večerní mše sv. v Pozlovicích posunuta na 7:00 ráno.
 • Prosíme biřmovance o účast na brigádě v sobotu 11.6. od 8:30 v Pozlovicích u fary za příznivého počasí (především natírání plotu a další práce na zahradě). Je to jedna z brigád, kde mají biřmovanci možnost podílet se na životě farnosti. Od každého z biřmovanců očekáváme, že se některé z brigád zúčastní. Ženám a děvčatům připravujícím se na biřmování nabízíme možnost zapojit se do některé z úklidových skupin v kostele (řada na vás připadne 2x do roka).
 • Ve čtvrtek 2.6. pan kaplan navštíví starší a nemocné farníky v Luhačovicích při pravidelných návštěvách ve čtvrtek před prvním pátkem. Pokud o těchto věřících, kteří by o tuto službu a o přijetí svátostí jako posily v nemoci stáli, víte ve své rodině, okolí, mezi příbuznými, známými, prosím, abyste je přihlásili a pomohli návštěvu zprostředkovat.
 • V našich farnostech proběhla sbírka na pomoc rodině Šabových se dvěma dcerami postiženými mukopolysacharidosou, aby mohli zbudovat bezbariérovou koupelnu. Dar byl předán Společnosti pro mukopolysacharidosu, která se dále postará o podporu rodiny. Dar farníků z Luhačovic činí 50.000,- Kč a farníků z Pozlovic, včetně darů od různých spolků a organizací, činí 70.000,- Kč (celkem 120.000,- Kč). Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
 • Farní tábor pro děti se uskuteční od 15. do 21. srpna 2016 ve Strání. Puťák pro starší se uskuteční od 31. července do 6. srpna 2016. Přihlášky na obě akce jsou k dispozici ke stažení na webu mlada.osoba.cz, na stránkách farnosti a v sakristii. Více informací na plakátku a u vedoucích.
 • Ve dnech 20.-31.7.2016 proběhne světové setkání mládeže v Krakově. Více informací na nástěnkách. Přihlašujte se, prosím, přes webové stránky krakov2016.signaly.cz.

Aktualizace 28.5.2016