Život ve farnosti

Setkání a příprava biřmovanců 2019:
3.8.2019

Detailní informace naleznete zde

Dětská Schólička
1.12.2018

Detailní informace naleznete zde

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý: Památka sv. Bernarda
středa: Památka sv. Pia X.
čtvrtek: Památka Panny Marie Královny
pátek:
sobota: Svátek sv. Bartoloměje

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Ludkovice:středa 17:00 hod.
Biskupice:pátek 19:30 hod.
  • V úterý 20. srpna v 17:00 hod. bude mše svatá v kapli Panny Marie u Augustiniánského domu.
  • Biřmovanci mají na webových stránkách farnosti Luhačovice program setkání na září a říjen 2019.
  • Zveme na blížící se setkání dětí u Panny Marie Svatohostýnské v sobotu 31. 8. 2019 v rámci arcidiecézní pouti rodin na konci prázdnin. Více informací na plakátku na nástěnce.
  • Charita Luhačovice nás zve na 4. Charitní pouť na Sv. Hostýn v neděli 22. září 2019. Zájemci o společnou cestu autobusem se mohou hlásit v sakristii. Více informací je na plakátku.
  • Vzadu na stolečku je k podpisu petice za záchranu domácí zdravotní péče.
  • Ohlášky před svatbou:

-    V sobotu 7. 9. v 11:00 přijmou svátost manželství v kostele sv. Rodiny v Luhačovicích Markéta Váňová z Horní Lhoty a Emil Řemeslníček z Poteče.

Aktualizace 17.8.2019