Život ve farnosti

Boží Tělo
24.5.2016

Detailní informace naleznete zde

Upozornění pro biřmovance
12.5.2016

Upozorňuji biřmovance, že došlo k drobné změně v termínech příprav na svátost biřmování v měsíci červnu:

3. a 4. června příprava neproběhne (uskuteční se děkanátní pouť na Velehrad, kam jsou také biřmovanci srdečně zváni);

místo toho proběhne příprava v pátek 10. června (kostel Luhačovice) a v sobotu 11. června (kostel Pozlovice).

Termín 17. a 18. června zůstává beze změny (příprava proběhne na farách).

Puťák pro Starší (13 - 17 let)
4.5.2016

Detailní informace naleznete zde

Farní tábor pro děti
4.5.2016

Detailní informace naleznete zde

Májové pobožnosti
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
29.6.2015

Detailní informace naleznete zde

Rozpis příprav na svátost biřmování
1.1.1970

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý: Památka Panny Marie, Pomocnice křesťanů
středa:
čtvrtek: SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
pátek:
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (v Luhačovicích SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ)

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Kladná Žilín:úterý 17:00 hod.
Řetechov:středa 19:30 hod.
 • Děkujeme biřmovancům, kteří se včera zúčastnili brigády u Charity. Proběhne více brigád, kde budou biřmovanci mít možnost podílet se na životě farnosti. Od každého z biřmovanců očekáváme, že se některé z brigád zúčastní. Ženám a děvčatům připravujícím se na biřmování nabízíme možnost zapojit se do některé z úklidových skupin v kostele (řada na vás připadne 2x do roka).
 • Dnes (v neděli 22.5.) odpoledne v 15:30 se uskuteční májová pobožnost na Podhradí.
 • Při sbírce z minulé neděle na církevní školy se vybralo v Luhačovicích 20.050,- Kč a v Pozlovicích 10.190,- Kč. Na pomoc Ukrajině se v pokladničce vzadu v kostele vybralo v Luhačovicích 12.546,- Kč a v Pozlovicích 5.455,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
 • V úterý v 17:00 bude mše sv. v Kladné-Žilín ke cti P. Marie, Pomocnice křesťanů.
 • Slavnost Těla a Krve Páně připadne letos na čtvrtek 26.5. v Pozlovicích a na neděli 29.5. v Luhačovicích. Prosíme o přípravu oltářů. Rodiče prosíme, aby vypravili dcery za družičky a dohlédli na ně v průvodu.
 • Pořad bohoslužeb na slavnost Těla a Krve Páně:

-    Pozlovice: čtvrtek 26.5. v 17:30 – slavnostní mše sv. a průvod k oslavě Těla a Krve Páně;

-    Luhačovice: neděle 29.5. v 8:30 – slavnostní mše sv. u kaple sv. Alžběty (u kolonády – za příznivého počasí) a následně průvod k oslavě Těla a Krve Páně;

v 10:15 – slavnostní mše sv. v kostele Sv. Rodiny.

 • Charita Luhačovice a farnost pořádají pouť rodin a dětí na Provodov v sobotu 28.5., odchod v 8:00 od kostela Sv. Rodiny v Luhačovicích, v 9:00 od hasičské zbrojnice v Pozlovicích, návrat kolem 16:00. Více na nástěnkách.
 • V sobotu 4.6. se uskuteční děkanátní pouť na Velehrad za duchovní povolání a za obnovu rodin. Prosíme zájemce o dopravu autobusem, aby se co nejdříve přihlásili v zákristii.
 • V sobotu 4.6. bude večerní mše sv. v Pozlovicích posunuta na 7:00 ráno.
 • Farní tábor pro děti se uskuteční od 15. do 21. srpna 2016 ve Strání. Puťák pro starší se uskuteční od 31. července do 6. srpna 2016. Přihlášky na obě akce jsou k dispozici ke stažení na webu mlada.osoba.cz, na stránkách farnosti a v sakristii. Více informací na plakátku a u vedoucích.
 • Ve dnech 20.-31.7.2016 proběhne světové setkání mládeže v Krakově. Více informací na nástěnkách. Přihlašujte se, prosím, přes webové stránky krakov2016.signaly.cz.

Aktualizace 21.5.2016