Život ve farnosti

Společná křížová cesta
19.3.2017

Detailní informace naleznete zde

1. Farní bazárek
18.3.2017

Detailní informace naleznete zde

POPELEČNÍ STŘEDA - 1. března 2017
23.2.2017

Mše sv. a udělování popelce:

7:00 Luhačovice - zámecká kaple

17:00 Řetechov

17:00 Biskupice

18:00 Pozlovice

18:15 Luhačovice - kostel Sv. Rodiny

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

ZMĚNY POŘADU BOHOSLUŽEB VE DNECH 18.-20. BŘEZNA 2017
1.1.1970

 

ADORAČNÍ DEN V LUHAČOVICÍCH

Kostel Sv. Rodiny – sobota 18. března 2017

 

8:00 mše sv. (v zámecké kapli mše sv. nebude)

po mši sv. celodenní adorace

17:00 společná adorace

17:30 svátostné požehnání

 

(od 14:00 do 17:00 bude zároveň ve farním sále probíhat 1. farní bazárek)

 

 

Neděle 19. března 2017

 

obvyklý nedělní pořad bohoslužeb – 8:30, 10:15, 17:00

odpoledne Křížová cesta na Komonec

nebude křížová cesta v kostele

(odchod od kostela v Luhačovicích ve 12:00, z Pozlovic ve 12:30)

 

 

SLAVNOST SV. JOSEFA

Pondělí 20. března 2017

 

7:00 Luhačovice – zámecká kaple sv. Josefa

17:00 Pozlovice

18:15 Luhačovice – kostel Sv. Rodiny

 

Ohlášky farnosti


7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý:
středa: Svátek Stolce sv. Petra
čtvrtek: Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
pátek:
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Ludkovice:středa 17:00 hod.
Biskupice:pátek 17:00 hod.
 • Dnešní sbírka je věnována na Svatopetrský haléř.
 • Farnost Brumov-Bylnice vás zve na Duchovní obnovu s P. Eliasem Vellou ve dnech 21.-23.2. Podrobnosti na nástěnkách.
 • Farnost Slavičín vás zve na Benefiční varhanní koncert, který se uskuteční v kostele v Slavičíně v neděli 5.3. v 16:00.
 • V sobotu 18.3. bude v Luhačovicích v kostele Sv. Rodiny ADORAČNÍ DEN.
 • V sobotu 18.3. se uskuteční 1. farní bazárek dětského oblečení, obuvi a hraček v sále u kostela v Luhačovicích. Více na nástěnkách.
 • V neděli 19.3. se uskuteční již tradiční Křížová cesta na Komonec. Více na nástěnkách.
 • V Luhačovicích bylo zaplaceno v projektu Adopce na dálku 20.400,- Kč na podporu tří dětí. Pán Bůh zaplať všem dárcům.
 • Blíží se doba postní. Popeleční středa připadne letos na 1. března.
 • KŘÍŽOVÉ CESTY se budou konat v postní době:

v Luhačovicích:   čtvrtek  16:30 pro děti

                             pátek   17:30

                             neděle  16:15

v Pozlovicích:      čtvrtek  17:30 pro děti

                             neděle  14.30

 • Vzadu v kostele je rozpis na vedení křížových cest, můžete se již zapisovat.
 • Zemřel p. Jan Valášek z Podhradí. Pohřeb bude ve středu 22.2. v 15:00 v Pozlovicích. Odpočinutí věčné dej mu, Pane...

Aktualizace 18.2.2017