Život ve farnosti

Pouť děkanátu Val. Klobouky 2018
22.9.2018

Detailní informace naleznete zde

Aktivita pro děti - kartičky 24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (16. 9. 2018) Evangelium Mk 8,27–35
15.9.2018

Detailní informace naleznete zde

Aktivita pro děti - kartičky 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (2. 9. 2018) Evangelium Mk 7,1–8.14–15.21–23 a 23
8.9.2018

Detailní informace naleznete zde

Táborák na začátek školního roku
8.9.2018

Detailní informace naleznete zde

Sousoší sv. Rodiny - realizace a finanční podpora
9.8.2018

Detailní informace naleznete zde

Sbírka na sousoší svaté Rodiny
14.4.2017

Detailní informace naleznete zde

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ; Luhačovice – PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek: Památka Sv. Ondřeje Kim Taegona, Pavla Chong Hasanga a druhů
pátek: Svátek Sv. Matouše
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Ludkovice:středa 17:00 hod.
Biskupice:pátek 17:00 hod.
  • Od pondělí 10.9. 2018 začíná výuka náboženství, rozvrh výuky je na nástěnkách a na webu farností.
  • Od pondělí 24. 9. 2018 budou probíhat dny Charity. Podrobnosti najdete na nástěnkách.
  • Příprava dětí na 1. sv. přijímání začíná ve čtvrtek 20. září v 16:00 hod. v Luhačovicích a v Pozlovicích v 17:00 hod.
  • Změna pořadu bohoslužeb na vesnicích platná už tento týden! Mše svaté budou v kaplích už v 17:00 hod.
  • V úterý 18. září bude v 16:00 hod. mše svatá v kapli Panny Marie u Augustiniánského domu.
  • Objednané DVD záznamy primice P. Jiřího Šůstka si můžete vyzvednout v sakristii.
  • V pátek 21. září 2018 v 19:00 hod. se v Luhačovicích ve farním kostele uskuteční první setkání těch, kdo se chtějí připravovat na přijetí svátosti biřmování. Přihlásit se ke svátosti biřmování může každý, kdo nepřijal tuto svátost a touží po ní. Pro mladší platí, že v roce 2019 (na podzim, kdy se bude biřmování udělovat) musí dovršit 17. rok života.
  • Připravujeme pouť do Svaté země 2019, kterou budeme pořádat příští rok o jarních prázdninách od 25. 2. – 2. 3. 2019. Zájemci se mohou hlásit.
  • V sobotu 22. září nás zve otec arcibiskup na pouť za obnovu rodin a kněžská povolání na Velehrad.  Autobus odjíždí z Pozlovic v 13:30 hod. a z Luhačovic od farního kostela v 13:45 hod. Cena je 150 Kč.
  • Ohlášky před svatbou:

-    V sobotu 22.9. 2018 v 11:00 hod. přijmou svátost manželství ve farním kostele sv. Martina v Pozlovicích František Liška ze Štítné a Šárka Struhařová ze Slavičína.

 

 

Aktualizace 15.9.2018