Život ve farnosti

ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB
20.6.2016

V neděli 26. června 2016 dojde ke změně pořadu bohslužeb: 

mše sv. v kostele Sv. Rodiny v Luhačovicích budou v 8:30 a v 18:15;

mše sv. v 10:15 je zrušena z důvodu farní pouti na Provodov;

 

v Pozlovicích bude mše sv. v 7:00, následuje pěší pouť na Provodov;

poutní mše sv. na Provodově bude v 10:30.

Pořad bohoslužeb na slavnosti sv. Petra a Pavla (29. 6. 2016) a sv. Cyrila a Metoděje (5. 7. 2016)
13.6.2016

Detailní informace naleznete zde

Zakončení školního roku
12.6.2016

Detailní informace naleznete zde

Puťák pro Starší (13 - 17 let)
4.5.2016

Detailní informace naleznete zde

Farní tábor pro děti
4.5.2016

Detailní informace naleznete zde

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý: Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
středa:
čtvrtek:
pátek: SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:středa 19:30 hod.
Kladná Žilín:pátek 17:00 hod.
  • Děkujeme biřmovancům za účast na brigádě u fary a u Charity. Pán Bůh zaplať.
  • V září a v říjnu proběhne ještě několik setkání před biřmováním. Termíny budou včas oznámeny.
  • Ohlášky před svatbou:

-    V sobotu 25.7.2016 v 11:00 hod. uzavřou církevní sňatek v Pozlovicích Patrik Andrášik ze Šoproně (Slovensko) a Zina Kovářová ze Slopného.

-    V sobotu 2.7.2016 v 11:00 hod. uzavřou církevní sňatek na Provodově Michaela Raková z Ludkovic a Pavel Sedláček z Luhačovic.

-    V sobotu 16.7.2016 v 11:00 hod. uzavřou církevní sňatek na Provodově Eliška Bernátková z Luhačovic a Petr Coufalík z Pozlovic.

  • Všechny rodiny, děti a mládež jsou zvány na táborák k zakončení školního roku v sobotu 25.6. od 18:00 u kostela Sv. Rodiny v Luhačovicích. Více na nástěnkách.
  • V neděli 26.6. proběhne farní pouť na Provodov. Mše sv. v 10:30. Autobus pojede z Podhradí v 8:30 (přes Pozlovice, Luhačovice, Biskupice). Zájemce o dopravu autobusem prosíme o přihlášení v sakristii.
  • Příští víkend proběhne Triduum Modliteb matek. Všichni, nejen matky, jsou zváni ke společným modlitbám:

-    V Luhačovicích: v pátek 24.6. v 17.30 společná modlitba přede mší sv. v kostele sv. Rodiny; v sobotu 25.6. v 6.30 modlitby v kapli sv. Josefa a v 7:00 mše sv.;                       v neděli 26.6. pouť na Provodov spolu s farností.

-    V Pozlovicích: v pátek 24.6. v 18.00 křížová cesta; v sobotu 25.6. v 18.00 mše sv., po ní adorace; v neděli 26.6. pěší pouť na Provodov spolu s farností.

  • Ve středu 22.6. dopoledne navštíví p. kaplan nemocné v Pozlovicích a na Podhradí a odpoledne na Řetechově.

Aktualizace 18.6.2016