Život ve farnosti

Sousoší sv. Rodiny - realizace a finanční podpora
9.8.2018

Detailní informace naleznete zde

Sbírka na sousoší svaté Rodiny
14.4.2017

Detailní informace naleznete zde

Stavba roubené kaple sv. Zdislavy v Podhradí
25.2.2017

Detailní informace naleznete zde

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Primiční mše svatá
1.1.1970

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí: Památka sv. Bernarda
úterý: Památka sv. Pia X.
středa: Památka Panny Marie Královny
čtvrtek:
pátek: Svátek sv. Bartoloměje
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Ludkovice:středa 19:30 hod.
Biskupice:pátek 19:30 hod.
  • Zveme na blížící se setkání dětí u Panny Marie Svatohostýnské v sobotu 25. 8. 2017 v rámci Pouti rodin na konci prázdnin. Více informací na plakátku na nástěnce.
  • Objednané DVD záznamy primice P. Jiřího Šůstka si můžete vyzvednout v sakristii.
  • Po prázdninách v září začne příprava na přijetí svátosti biřmování. Přihlásit se ke svátosti biřmování může každý, kdo nepřijal tuto svátost a touží po ní. Pro mladší platí, že v roce 2019 (na podzim, kdy se bude biřmování udělovat) musí dovršit 17. rok života.
  • Připravujeme pouť do Svaté země 2019, kterou budeme pořádat příští rok o jarních prázdninách od 25. 2. – 2. 3. 2019. Zájemci se mohou hlásit po prázdninách, kdy také budeme informovat o podrobné programu, ceně a dopravě.
  • Od 28.8.2018 do 31.8.2018 bude probíhat úplná uzavírka komunikace II./496: Luhačovice – Kladná Žilín v úseku od křižovatky s ul. Masarykova po zastávku autobusu u hřbitova v Luhačovicích.
  • Ohlášky před svatbou:

-    V sobotu 25.8. 2018 ve 12:00 hod. přijmou svátost manželství ve farním kostele sv. Martin a v Pozlovicích Daniela Vlková z Luhačovic a Jakub Talášek z Velkého Ořechova.

Aktualizace 17.8.2018