Život ve farnosti

KONEC OBČANSKÉHO ROKU LUHAČOVICE 2016
31.12.2016

Detailní informace naleznete zde

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Detailní informace naleznete zde

Ohlášky farnosti


2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý: Památka sv. Antonína, opata
středa: Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
čtvrtek:
pátek:
sobota: Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:středa 17:00 hod.
Kladná Žilín:pátek 17:00 hod.
  • Zemřel pan Bohuslav Bača z Pozlovic ve věku 30 let. Pohřeb bude v pátek 20.1. ve 14:00 v kostele v Pozlovicích. Odpočinutí věčné dej mu, Pane…
  • Ve středu začne památkou Panny Marie, Matky jednoty křesťanů Týden modliteb za sjednocení křesťanů. Pamatujme v našich modlitbách i na tento úmysl, aby se všichni odloučení křesťané vrátili zpět do lůna Katolické Církve.
  • O víkendu 27.-29.1.2017 proběhne Triduum Modliteb matek.

-V Luhačovicích: v pátek 27. 1. v 17.30 Křížová cesta v kostele sv. Rodiny; v sobotu 28. 1. v 6.30 modlitby v kapli sv. Josefa a v 7:00 mše sv.; v neděli 29. 1. po mši sv. (od 18.00) adorace v kostele sv. Rodiny.

-V Pozlovicích: v pátek v 17.00 křížová cesta;v sobotu v 17.00 mše sv., po ní adorace; v neděli ve 14:30 chvály.

  • V sobotu 4.2. proběhne Hromniční pouť matek ve Šternberku. Přihlašovat se můžete v sakristii.
  • Děkujeme všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci a uskutečnění křesťanského plesu i těm, kdo přispěli do tomboly. Pán Bůh zaplať.

Aktualizace 14.1.2017