Úmysly mší svatých - Listopad

Datum Den Čas Úmysl
1.11.2018čtvrtek17:00Za † rodiče s prosbou o Boží pomoc a zdraví pro živou rodinu
2.11.2018pátek18:15Za farníky
3.11.2018sobota7:00Za živé a zemřelé členy ŽR z Luhačovic
4.11.2018neděle8:30Za živé a zemřelé členy ŽR z Biskupic
10:15Za zemřelé rodiče
17:00Za † rodinu Rakovu, za dar zdraví pro celou živou rodinu
5.11.2018pondělí18:15Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
6.11.2018úterý6:30Za † Oldřicha Charváta a rodiče z obou stram
7.11.2018středa18:15Za † Jiřího Koláře mladšího
8.11.2018čtvrtek17:00Za živou a zemřelou rodinu Mockovu a Nytrovu, Boží požehnání a na dobrý úmysl
9.11.2018pátek18:15Za † manžela, živou rodinu a DO
10.11.2018sobota7:00Na poděkování za 40 let společného života a Boží ochranu pro živou rodinu a DO
11.11.2018neděle8:30Za † manžela Karla Mikuličku, rodiče z obou stran, zetě Zdenka s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
10:15Za † rodiče Semelovy, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
17:00Na úmysl dárce
12.11.2018pondělí18:15Na poděkování za dar života s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
13.11.2018úterý6:30Za farníky
14.11.2018středa18:15Za † manžela, dvoje rodiče a DO
15.11.2018čtvrtek17:00Za rodinu Pláškovu s prosbou o Boží požehnání
16.11.2018pátek18:15 Za zemřelého manžela a jeho rodiče
17.11.2018sobota7:00Na úmysl dárce
18.11.2018neděle8:30Za † rodinu Gavendovu a Jandorovu a za dar zdraví pro živou rodinu
10:15Na poděkování za dar zdraví pro živou rodinu
17:00Za † Josefa Blachu, DO a ochranu P. Marie pro celou rodinu
19.11.2018pondělí18:15Za † kamaráda a DO
20.11.2018úterý6:30Za živého tatínka Ladislava Peška a za † babičku a DO
21.11.2018středa18:15Na úmysl dárce
22.11.2018čtvrtek17:00Za † manželku, bratra, rodiče, DO a s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
23.11.2018pátek18:15Za zemřelé rodiče, bratra a sestru a DO
24.11.2018sobota7:00Za zemřelého Karla Gergelu, za živou a zemřelou rodinu a DO
25.11.2018neděle8:30Za zemřelé rodiče
10:15Za † Oldřišku Volaříkovu, † bratra Karla, † rodiče Boráňovy a za DO
17:00Za živou a † rodinu Oulehlovu, Kalašovu a Mednovu
26.11.2018pondělí18:15Za † rodiče Máčalíkovy
27.11.2018úterý6:30Za † rodiče, † manžela, DO a prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
28.11.2018středa18:15Za zemřelé: Jana, Helenu a Mikuláše
29.11.2018čtvrtek17:00Za zemřelého Ondřeje Kohoutka, rodiče a DO
30.11.2018pátek-
18:15Za †Blanku Rennerovu a rodinu Hrubanovu z Uherského Brodu