Úmysly mší svatých - Květen

Datum Den Čas Úmysl
1.5.2019středa18:15Za † maminku Marii Ortlíkovu, DO a živou rodinu
2.5.2019čtvrtek17:00Za † rodiče Gertrudu a Rudolfa Mitrengových
3.5.2019pátek18:15Za † Režabkovu, rodiče z obou stran, živou rodinu a DO
4.5.2019sobota7:00Za živé a † členy ŽR z Luhačovic
5.5.2019neděle8:30Za živé a † členy ŽR z Biskupic
10:15Za † Radomila Hronka a jeho rodiče
18:15Za farníky
6.5.2019pondělí18:15Na úmysl dárce
7.5.2019úterý6:30
8.5.2019středa18:15Za † Františku Čechovu
9.5.2019čtvrtek17:00Za † rodiče Vlčkovy
10.5.2019pátek18:15Za živou a zemřelou rodinu Bárkovu a Bartkovu
11.5.2019sobota7:00
12.5.2019neděle7:00Za † rodiče Ševčíkovy, † syny, DO a celou živou rodinu
10:15Svěcení pramenů
18:15Za † rodiče z obou stran, živou rodinu a DO
13.5.2019pondělí18:15Na úmysl dárce
14.5.2019úterý6:30
15.5.2019středa18:15Za dar zdraví a Boží ochranu pro rodinu Pláškovu
16.5.2019čtvrtek17:00Na poděkování za dar života a víry s prosbou o požehnání a ochranu při cestě životem
17.5.2019pátek18:15Za † rodinu Malaníkovu a Šurou, DO s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro živou rodinu
18.5.2019sobota7:00
19.5.2019neděle8:30Za † Karla Mikuličku, rodiče z obou stran s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
10:15Za † Milana Korbela, nedožitých 90 let
18:15Za farníky
20.5.2019pondělí18:15Za † Boženu Perutkovu, sourozence a DO
21.5.2019úterý6:30
22.5.2019středa18:15Za dar zdraví pro Magdu
23.5.2019čtvrtek17:00Za živé a † členy rodiny Šrámkovy
24.5.2019pátek18:15Za † rodiče Josefu a Františka Kalužovy a † rodiče Dudovy
25.5.2019sobota7:00Za † manžela, rodiče z obou stran a za DO
26.5.2019neděle8:30Za † rodinu Vojáčkovu a Obadalovu, DO a požehnání pro živou rodinu
10:15Na poděkování P. Bohu za 50 let společného života, s prosbou o požehnání a přímluvu P. Marie
18:15Za farníky
27.5.2019pondělí18:15Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
28.5.2019úterý6:30
29.5.2019středa18:15
30.5.2019čtvrtek17:00Za živé a † rodiny: Kovařikovu, Semelovu, Číhalovu a Kociánovu
31.5.2019pátek-
18:15Na poděkování za dar života, zdraví a víry s prosbou o Boží ochranu a požehnání do dalších let