Úmysly mší svatých - Říjen

Datum Den Čas Úmysl
1.10.2019úterý6:30Za † rodinu Šimšalíkovu a DO s prosbou o zdraví a dary Ducha svatého pro živou rodinu
2.10.2019středa18:15Za † sourozence Konečné Josefa, Ludmilu, Marii, Annu
3.10.2019čtvrtek17:00Za † Annu a Františka Příkazského, rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu
4.10.2019pátek18:15Za † Elišku Strašákovu, těžce nemocného manžela a rodiče z obou stran
5.10.2019sobota7:00Za živé i zemřelé členy ŽR z Luhačovic
6.10.2019neděle8:30Za živé i zemřelé členy ŽR z Biskupic
10:15Za † rodiče Františku a Pavla Ondruškovy
18:15Za farníky
7.10.2019pondělí18:15Za † Františka Mlýnka, Věru Mlýnkovu, Jaroslava Slámu, rodiče z obou stran a dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
8.10.2019úterý6:30Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
9.10.2019středa18:15Za † manžela, DO, Boží pomoc a ochranu P. Marie pro celou rodinu
10.10.2019čtvrtek17:00
11.10.2019pátek18:15Za † rodinu Šlápotovu, Víchovu a Petrášovu s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
12.10.2019sobota7:00Za † manžela, rodiče, živou rodinu a DO
13.10.2019neděle8:30Za † Marii a Josefa Janků, † příbuzné, DO a celou živou rodinu
10:15Na poděkování za 55 let manželství a ochranu pro živou rodinu
18:15Za farníky
14.10.2019pondělí18:15Za † rodiče, sourozence a DO
15.10.2019úterý6:30Za Josefu Gregorovičovu, manžela a celou živou a zemřelou rodinu
16.10.2019středa18:15Za † maminku
17.10.2019čtvrtek17:00Za Hedviku Novákovu, manžela a celou živou a zemřelou rodinu
18.10.2019pátek18:15Za ctihodné sestry Neduchalovy a zemřelé rodiče
19.10.2019sobota7:00Obsazeno
20.10.2019neděle8:30Za živou a † rodinu Bartončíkovu, Gavendovu a Hubáčkovu s prosbou o B. ochranu pro živou rodinu a DO
10:15Za † Marii Obadalovu, DO a živou rodinu
18:15Za † rodinu Rakovu a za dar zdraví pro celou živou rodinu
21.10.2019pondělí18:15Za Ludmilu Gregorovičovu a zemřelé rodiče
22.10.2019úterý6:30Na poděkování za dary Ducha svatého
23.10.2019středa18:15Na úmysl dárce
24.10.2019čtvrtek17:00
25.10.2019pátek18:15
26.10.2019sobota7:00Za † kmotry Ludmilu a Jaroslava Goldovy k nedožitým 100-tým narozeninám, jejich † bratra Jaromíra, DO a celou rodinu
27.10.2019neděle8:30Za † Jaroslava a Kateřinu Kuželovy, za rodinu Kuželovu popravenou v Terezíně, nemocnou osobu a dar zdraví a B. ochranu pro živou rodinu
10:15Za † Jaroslavu Semelovu a na poděkování za 91 let jejího manžela Karla s prosbou o B. ochranu pro celou živou rodinu
18:15Za farníky
28.10.2019pondělí18:15
29.10.2019úterý6:30
30.10.2019středa18:15
31.10.2019čtvrtek-
17:00