Úmysly mší svatých - Leden

Datum Den Čas Úmysl
1.1.2018pondělí-Za živou a † rodinu Hýskovu a Vavrysovu
-Za živou rodinu Kohoutkovu a děti s rodinami, Boží požehnání a zdraví po celý nastávající rok
18:15Za farníky
2.1.2018úterý6:30Za † manžela a dvoje rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu
3.1.2018středa18:15Za uzdravení, odevzdání se do vůle Boží a důvěru
4.1.2018čtvrtek17:00
5.1.2018pátek18:15Za † manžela, dvoje rodiče a DO
6.1.2018sobota7:00Za živé i zemřelé členy živého růžence z Luhačovic/ Za koledníky
7.1.2018neděle8:30Za živé i zemřelé členy živého růžence z Biskupic
10:15Na poděkování za životní jubileum, † syna a † manžela, živou rodinu Kročovu a Červenkovu a Boží požehnání pro živou rodinu
17:00Obsazeno
8.1.2018pondělí18:15Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
9.1.2018úterý6:30Za farníky
10.1.2018středa18:15Za † maminku
11.1.2018čtvrtek17:00Za † bratra k nedožitým 90-tinám, jeho † manželku a celou † rodinu, DO
12.1.2018pátek18:15
13.1.2018sobota7:00Na úmysl dárce
14.1.2018neděle8:30Za † rod. Hrošovu, Žmolíkovu, sestru, za těžce nemocnou osobu a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
10:15Na úmysl dárce
17:00Za farníky
15.1.2018pondělí18:15
16.1.2018úterý6:30
17.1.2018středa18:15Na úmysl dárce
18.1.2018čtvrtek17:00
19.1.2018pátek18:15
20.1.2018sobota7:00Za † rodiče Dynkovy a Ševčíkovy a syny, DO
21.1.2018neděle8:30Za † rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu
10:15Na poděkování za přijatá dobrodiní k dožití 86 let s prosbou o Boží ochranu a pomoc pro celou rodinu
17:00Za farníky
22.1.2018pondělí18:15Za † Lenku Kučerovu, DO s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
23.1.2018úterý6:30
24.1.2018středa18:15
25.1.2018čtvrtek17:00
26.1.2018pátek18:15Za † manželku, bratra, rodiče z obou stran a za DO
27.1.2018sobota7:00Na poděkování za dokončené dílo
28.1.2018neděle8:30Za † manžela Zdenka Kolaříka a Boží ochranu pro živou rodinu
10:15Za † Daniela Veselku, babičku Ludmilu Semelovu, DO a živou rodinu
17:00Na poděkování za 95 let života, za † manžela a Boží ochranu pro živou rodinu
29.1.2018pondělí18:15Za farníky
30.1.2018úterý6:30
31.1.2018středa18:15Za † Marii Coufalíkovu, DO, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu