Úmysly mší svatých - Září

Datum Den Čas Úmysl
1.9.2019neděle8:30Za † rodiče Talašovy a Anežku Kadlčíkovu
10:15Za † Marii Vlčkovu k 1. výročí úmrtí, jejího † manžela a † sourozence
18:15Za farníky
2.9.2019pondělí18:15Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
3.9.2019úterý6:30
4.9.2019středa18:15Na úmysl dárce
5.9.2019čtvrtek17:00Za † Josefa Hlouška na 2. výročí úmrtí a ochranu P. Marie pro živou rod.
6.9.2019pátek18:15Na poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží ochranu a ochranu P. Marie pro živou rodinu
7.9.2019sobota7:00Za živé a † členy ŽR z Luhačovic
8.9.2019neděle8:30Za živé a † členy ŽR z Biskupic
10:15Za † manžela a dvoje † rodiče a DO
18:15Za farníky
9.9.2019pondělí18:15Za † rodiče Jurajdovy, DO a živou rodinu
10.9.2019úterý6:30Obsazeno
11.9.2019středa18:15Za † rodiče Jurajdovy, DO a živou rodinu
12.9.2019čtvrtek17:00Za † syny a rodinu Kolářovu
13.9.2019pátek18:15Za † rodiče Čechovy
14.9.2019sobota7:00Na úmysl dárce
15.9.2019neděle8:30Za † rodiče Novosadovy, syna Lubomíra, ctihodné sestry Agatonu a Bertu, Josefa Hájka a B. ochranu pro živou rodinu
10:15Za † paní Ludmilu Hluchou, DO a živou rodinu
18:15Za † rodiče Semelovy, † Jarmilu Šťouračovu a † manžela Jaroslava
16.9.2019pondělí18:15Za † rodiče Janíčkovy a dceru Martu a Janu a živou rodinu
17.9.2019úterý6:30Za † manžela a rodiče z obou stran
18.9.2019středa18:15Za † tatínka Karla Laurenčíka, DO a B. požehnání pro živou rodinu
19.9.2019čtvrtek17:00
20.9.2019pátek18:15Za členy postního společenství a jejich úmysly
21.9.2019sobota7:00
22.9.2019neděle8:30Na poděkování za 80 let života, dar zdraví a ochranu Boží a Panny Marie
10:15Za † rodiče Semelovy, dar zdraví a B. ochranu pro živé rodiny
18:15Na úmysl dárce
23.9.2019pondělí18:15
24.9.2019úterý6:30Za farníky
25.9.2019středa18:15Za † Andělu Konečnou
26.9.2019čtvrtek17:00
27.9.2019pátek18:15"Za živou a † rodinu Malůrkovu, DO,
28.9.2019sobota7:00Osazeno
29.9.2019neděle8:30Poděkování k dožití jubilea a Boží požehnání celé živé i † rodině
10:15Za † Dagmar Hubáčkovu a oboje rodiče, švagrovou Marii a živou rodinu
18:15Za dvoje † rodiče a živou rodinu
30.9.2019pondělí-
18:15Za † syna Tomáše Jordána, za rodinu Nábělkovu a Váňovu a celou živou rodinu