Úmysly mší svatých - Září

Datum Den Čas Úmysl
1.9.2017pátek18:15Na poděkování P.B. za dožití 90let života a prosbu k P.M. za celou rodinu a DO
2.9.2017sobota7:00Za živé a † členy ŽR z Luhačovic
3.9.2017neděle8:30Za živé a † členy ŽR z Biskupic
10:15Za † Marii Obadalovu a živou rodinu
18:15Za živou a † rodinu Maršovskou a Knotkovou
4.9.2017pondělí18:15Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
5.9.2017úterý6:30Za celou živou a † rodinu, dcery a usmíření v rodině
6.9.2017středa18:15Za úmysl dárce
7.9.2017čtvrtek17:00Za † manžele Petruškovi, DO, a za Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
8.9.2017pátek18:1518:15_Poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží ochranu a ochranu P. Marie pro celou rodinu
9.9.2017sobota7:00Za † rodiče z obou stran poděkování za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
10.9.2017neděle8:30Za Josefa a Marii Švabíkovy a dar zdraví pro živou rodinu
10:15Za † a živou rodinu Richtrovu a Dvořákovu
18:15Za † manžela Josefa Kranze a DO
11.9.2017pondělí18:15Na úmysl dárce
12.9.2017úterý6:30Za rodinu Šimšalíkovu a DO s prosbou ozdraví a dary Ducha svatého pro živou rodinu
13.9.2017středa18:15Na poděkování P. Bohu a P. Marii za požehnání, ochranu a pomoc
14.9.2017čtvrtek17:00
15.9.2017pátek18:15Na poděkování P.B. a P. Marii za dar života s prosbou ozdraví a ochranu Boží do dalších let
16.9.2017sobota7:00Za † manžela a rodiče z obou stran
17.9.2017neděle8:30Za † paní Ludmilu Hluchou a DO
10:15Na poděkování 80. narozeninám a za živou a zemřelou rodinu a Boží požehnání
18:15Za farníky
18.9.2017pondělí18:15Za † Ludmilu Řežabkovou za rodiče z obou stran, živou rodinu a DO
19.9.2017úterý6:30Na poděkování za 40 let společného života s prosbou o Boží ochranu do dalších let a DO
20.9.2017středa18:15Za † Karla Laurenčíka, DO a dar zdraví pro živou rodinu
21.9.2017čtvrtek17:00Za † Františka Příkazského, jeho rodiče, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
22.9.2017pátek18:15Za členy postního společenství a jejich úmysly a DO
23.9.2017sobota7:00
24.9.2017neděle8:30Za † Miroslava Talaše a dceru Marii a Boží ochranu pro živou rodinu a DO
10:15Za Ctirada Vránu, manželku, sestru a dvoje rodiče
18:15
25.9.2017pondělí18:15Za † manžele Juchelkovi, DO, a Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
26.9.2017úterý6:30Za Charitu
27.9.2017středa18:15Za † P. Václava Čecha, rodiče, DO a Boží ochranu pro živou rodinu
28.9.2017čtvrtek17:00SV. Václav
29.9.2017pátek18:15Za vedení Duchem svatým pro syny a pomoc Panny Marie na jejich životních cestách
30.9.2017sobota-
7:00