Úmysly mší svatých - Červenec

Datum Den Čas Úmysl
1.7.2018neděle8:30Na úmysl dárce
10:15Za † Marii Slovákovu a celou živou rodinu
18:15Za farníky
2.7.2018pondělí18:15Za † Aloise Pančochu s prosbou o požehnání pro živou rodinu
3.7.2018úterý6:30Za † pana Šulu, † rodiče a ochranu pro živou rodinu
4.7.2018středa18:15Za † manžela, DO, s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
5.7.2018čtvrtek17:00Za † rodiče Naděždu a Miroslava Krajíčkových a DO
6.7.2018pátek18:15Za † manželku, maminku
7.7.2018sobota7:00Za † manžela, dvoje rodiče, DO a Boží ochranu pro živou rodinu
8.7.2018neděle8:30Na poděkování za 70 let života, za dar víry, zdraví a ochranu P. Marie, za živou a † rodinu Jahodovu, Máčalovu a Lekešovu
10:15Za farníky a stavitele kostela
18:15Za živou a † rodinu Balažovu a rodinu Plchovu
9.7.2018pondělí18:15Za † rodiče
10.7.2018úterý6:30
11.7.2018středa18:15Za † manžela Jana Macoška a za zdraví a B. požehnání pro živou rodinu
12.7.2018čtvrtek17:00Na poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží ochranu a pomoc do dalších let
13.7.2018pátek18:15Za † maminku
14.7.2018sobota7:00Za živé a † členy ŽR z Luhačovic
15.7.2018neděle8:30Za † rodinu Mikuličkovu, Vítkovu, DO a Boží ochranu pro živou rodinu
10:15Za živou a † rodinu Vavrysovu a Boží ochranu pro živou rodinu
18:15Za farníky
16.7.2018pondělí18:15Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
17.7.2018úterý6:30
18.7.2018středa18:15Na úmysl dárce
19.7.2018čtvrtek17:00Za † maminku Peškovu, DO a živou rodinu
20.7.2018pátek18:15Za † manžela, DO, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
21.7.2018sobota7:00Na poděkování P. Bohu za 70 let života s prosbou o dar zdraví, Boží požehnání a ochranu P. Marie do dalších let a dar víry pro živou rodinu
22.7.2018neděle8:30Za † manžela Zdeňka Staška, rodiče a bratra s manželkou a Boží ochranu pro živou rodinu
10:15Za † Marii Dostálkovu 5. výročí úmrtí, † manžela, rodiče a sourozence z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu
18:15Za farníky
23.7.2018pondělí18:15Za † syna a živou rodinu
24.7.2018úterý6:30
25.7.2018středa18:15Za † Annu Rozkydálkovu, manžela a rodiče z obou stran
26.7.2018čtvrtek17:00Za † Dagmar Hubáčkovu a celou živou a † rodinu
27.7.2018pátek18:15Za † Anežku Pařízkovu s prosbou o Boží požehnání a pomoc pro celou živou rodinu
28.7.2018sobota7:00
29.7.2018neděle8:30Za dvoje † rodiče a švagra a ochranu P. Marie pro živou rodinu
10:15Za † Dagmar Hubáčkovu a celou živou rodinu
18:15Za farníky
30.7.2018pondělí18:15
31.7.2018úterý-
6:30