Úmysly mší svatých - Září

Datum Den Čas Úmysl
1.9.2018sobota7:00Na dobrý úmysl
2.9.2018neděle8:30Na poděkování Pánu Bohu a P. Marii za 80 let života s prosbou za zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
10:15Za † Helenu Krajíčkovu, † Antonína Krajíčka, rodiče, DO a za živou rodinu
18:15Za farníky
3.9.2018pondělí18:15Za † rodiče, živou rodinu a DO
4.9.2018úterý6:30Za Boží pomoc pro celou rodinu a bratra
5.9.2018středa18:15Za † Tomáše Jordána, † rodinu Nabělkovu a Váňovu a za živou rodinu
6.9.2018čtvrtek17:00Za † manžela Josefa Hlouška k 1. výročí úmrtí a DO
7.9.2018pátek18:15Na poděkování za dar zdraví s prosbou o ochranu Boží a Panny Marie pro celou rodinu
8.9.2018sobota7:00Za živé i † členy ŽR z Luhačovic
9.9.2018neděle8:30Za živé i † členy ŽR z Biskupic
10:15Za † rodinu Gabryšovu Marii a Ludvíka
18:15Za † manžela k tříletému výročí úmrtí s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
10.9.2018pondělí18:15Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
11.9.2018úterý6:30Za † rodiče Marii a Josefa Janků a za † příbuzné
12.9.2018středa18:15Na úmysl dárce
13.9.2018čtvrtek17:00Za † maminku
14.9.2018pátek18:15
15.9.2018sobota7:00Za † manžela a rodiče z obou stran
16.9.2018neděle8:30Za † p. Ludmilu Hluchou, DO a Boží požehnání pro živou rodinu
10:15Za účastníky a návštěvníky mezinárodního dětského festivalu
18:15Za farníky
17.9.2018pondělí18:15Na poděkování za 40 společného života s prosbou o ochranu P. Marie a Boží požehnání pro celou rodinu
18.9.2018úterý6:30Za † rodinu Šimšalíkovu a DO, s prosbou o zdraví a dary Ducha sv. pro živou rodinu
19.9.2018středa18:15Za † manžela, sourozence, synovce a celou živou a zemřelou rodinu
20.9.2018čtvrtek17:00Za rodinu Pláškovu s prosbou o Boží požehnání
21.9.2018pátek18:15Za rodiče Novákovy a požehnání pro živou rodinu
22.9.2018sobota7:00Za † manželku Dagmar Hubáčkovu, DO, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
23.9.2018neděle8:30Za † rodinu Miklovu a Vaškůjovu
10:15Za farníky
18:15Za † Vlastu Matulovu a živou rodinu Maršálkovu
24.9.2018pondělí18:15
25.9.2018úterý6:30
26.9.2018středa18:15Za † tatínka Karla Laurenčíka a DO a Boží ochranu pro živou rodinu
27.9.2018čtvrtek17:00Za † manžela a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
28.9.2018pátek18:15Za † P. Václava Čecha, sourozence a rodiče
29.9.2018sobota7:00Obsazeno
30.9.2018neděle-
8:30Za † rodiče Talašovy a Anežku Kadlčíkovu
10:15Za † Marii Semelovu, jejího syna Jaromíra, rodiče Kozubíkovy a sestru Věru
18:15Za farníky