Úmysly mší svatých - Leden

Datum Den Čas Úmysl
1.1.2019úterý-Za farníky
-Poděkování P. Bohu a P. Marii za uplynulý rok s prosbou o Boží požehnání, zdraví a ochranu pro živou rodinu
6:30Za † rodiče Šeré, † Aloise Svízelu a Boží ochranu pro živou rodinu
2.1.2019středa18:15Za rodinu Bělasovu, Riemlovu, děti, zetě a snachu
3.1.2019čtvrtek17:00Za Emila a Hedviku Bělasovy
4.1.2019pátek18:15 Za † rodáka pana Kočicu a živou rodinu
5.1.2019sobota8:00Za koledníky
6.1.2019neděle8:30Za živé a † členy ŽR z Biskupic
10:15Za † Antonína Jahodu, za DO a dar zdraví pro celou živou rodinu
17:00Za † Marcelu Klimešovu k 10. výročí úmrtí, DO, s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
7.1.2019pondělí18:15Na poděkování za 50 a 75 let života a za živou a zemřelou rodinu
8.1.2019úterý6:30
9.1.2019středa18:15Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
10.1.2019čtvrtek17:00Za † Annu a Františka Příkazské, za rodiče z obou stran, DO a Boží ochranu pro živou rodinu
11.1.2019pátek18:15Za † manželku, dvoje rodiče, DO a za Boží ochranu pro živou rodinu
12.1.2019sobota7:00Za živé a † členy ŽR z Luhačovic
13.1.2019neděle8:30Za † manžela, rodiče z obou stran, DO, s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
10:15Na poděkování za 90 let života Karla Semely s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
17:00Za † Pavla Miličku
14.1.2019pondělí18:15
15.1.2019úterý6:30
16.1.2019středa18:15Za † rodiče Vlčkovy
17.1.2019čtvrtek17:00
18.1.2019pátek18:15Za † tatínka Pijaka
19.1.2019sobota7:00
20.1.2019neděle8:30Za † Štěpána a Františku Čechovy a Boží ochranu pro živou rodinu
10:15Za farníky
17:00Na úmysl dárce
21.1.2019pondělí18:15Za † Dagmar Hubáčkovu a rodiče z obou stran, DO a Boží požehnání pro živou rodinu
22.1.2019úterý6:30
23.1.2019středa18:15Na úmysl dárce
24.1.2019čtvrtek17:00
25.1.2019pátek18:15Na poděkování P. Bohu a P. Marii za dar života s prosbou o zdraví a ochranu Boží do dalších let
26.1.2019sobota7:00
27.1.2019neděle8:30Za † manžela, rodinu Staškovu a Bartoníčkovu a Boží ochranu pro živou rodinu
10:15Za farníky
17:00
28.1.2019pondělí18:15Za † Lenku Kučerovu, DO, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
29.1.2019úterý6:30
30.1.2019středa18:15Za † rodinu Elblovu
31.1.2019čtvrtek17:00