Akce farnosti

Ohlášky farnosti


26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 20. 9. 2020

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek:
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 27. neděle v mezidobí

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Ludkovice:středa 17:00 hod.
Biskupice:pátek 17:00 hod.
Ludkovice:neděle 14:00 hod.

Společenství Modlitby matek - Luhačovicích  v neděli 27. 9. v kostele Svaté rodiny v 19.00 adorace. V kostele v Pozlovicích - neděle: 14:30 chvály.  

Začala opět fungovat farní knihovna – každou neděli dopoledne mezi mšemi.

  • Příprava dětí k 1. sv. přijímání – v Luhačovicích každý čtvrtek od 16:30 v klubovně a v 17:00 mše svatá. V Pozlovicích každý čtvrtek od 17. 9. od 17:30 na faře. 
  • V pondělí je Slavnost sv. Václava – mše svaté v Luhačovicích v 9:00 a 18:15, v Pozlovicích v 17:00
  • Ve čtvrtek 1. 10. navštíví pan kaplan starší a nemocné farníky v Luhačovicích. V pátek 2. 10. navštíví pan kaplan starší a nemocné farníky v Pozlovicích.
  • Od 2. října 2020 bude v naší farnosti probíhat kurz – Manželské večery. Informace jsou na nástěnce.
  • V neděli 4. 10. bude v Ludkovicích pouť k Panně Marii Růžencové ve 14:00
  • Setkání farních rad našeho děkanátu s otcem arcibiskupem v neděli 4.10. ve Valašských Kloboukách v KD od 16:00 do 19:00.
  • Prosíme, kdo by mohl pomoci s úklidem kostela v Luhačovicích. Přihlásit se můžete u paní Holubové nebo v sákristii. Úklid vychází na skupinku dvakrát do roka.
  • Měsíc říjen je měsícem modlitby RŮŽENCE. Nezapomeňte v rodinách na tuto modlitbu – pro děti omalovánka k jednotlivým tajemstvím.

 

 

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI ŘÍJEN – Luhačovice

-    od 15:00 Výstav Nejsv. Svátosti Oltářní, Korunka k Božímu milosrdenství a příležitost ke svátosti smíření

-    17:30 společná adorace, litanie a Svátostné požehnání

-    18:15 mše sv.

 

Aktualizace 26.9.2020