Ohlášky farnosti

4. NEDĚLE POSTNÍ

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí: Slavnost svatého Josefa
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek:
sobota: Slavnost Zvěstování Páně

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 5. neděle postní

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Řetechov:středa v 17:00
Kladná Žilín:pátek v 17:00

V neděli po ranní mši svaté v Luhačovicích vás zveme do farní kavárny.

Farnost Nedašov srdečně zve na přednášku o A. C. Stojanovi,která se uskuteční  dnes v kostele v Nedašově. Od 15:00 hraná křížová cesta, potéod 16:00 přednáška od doc. Jitky Jonové a P. ICLic. Jiřího Zámečníka. Informace na plakátu.

V pondělí 20. 3. je Svátek svatého Josefa. Poutní mše svatá v zámecké kapli bude v 7:00, v 17:00 v Pozlovicích a v kostele Svaté Rodiny v 18:15.

Každé pondělí ve 20:00 v kostele v Luhačovicích se modlíme růženec za mír na Ukrajině.

Křížové cesty v postní době budou v Luhačovicích v pátek a v neděli od 17:30, v Pozlovicích ve čtvrtek od 17:45 a v neděli od 14:30.

Příprava dětí k 1. sv. přijímání – v Luhačovicích ve čtvrtek od 16:00 v kostele křížová cesta a v 18:00 setkání s rodiči. V Pozlovicích každý čtvrtek od 17:30 v kostele.

Společenství Modlitby matek zvou všechny na modlitební triduum, které se uskuteční ve dnech 24. – 26. 3. v Luhačovicích. Program: v pátek 24. 3. v kostele Svaté Rodiny v 17:20 křížová cesta. V sobotu 25. 3. v zámecké kapli v 7:20 modlitby za odpuštění hříchů celého světa. V neděli 26. 3. v kostele Svaté Rodiny v 16:45 adorace.

Příprava na biřmování se sestrou Angelikou Pintířovou bude v pátek 24. 3. v 19:00 ve farním sále v Luhačovicích. Na toto setkání jsou zváni všichni.

V sobotu 25. 3. bude ministrantská schůzka pro ministranty z obou farností na faře v Luhačovicích od 9:00 do 11:00 hodin.

V sobotu 25. 3. od 14:30 bude v sále u kostela v Luhačovicích setkání se sestrou Angelikou na téma Marnotratný syn. Přihlásit se můžete vzadu v kostele. Další program viz nástěnka.

V sobotu 25. 3. oslavíme slavnost Zvěstování Páně. Mše svaté budou v Pozlovicích v 8:00, v zámecké kapli v 8:00 a v Luhačovicích v kostele v 17:00. Po mši svaté bude večer chval vedený sestrou Angelikou.

Go extreme: zveme mladé na noční akční hru, která se uskuteční v sobotu 25. 3. Začátek na Orlovně ve Slavičíně od 19:00. Více informací a přihláška na plakátku, FB, IG, nebo u pana kaplana.

V pátek 31. 3. se uskuteční „Extrémní křížová cesta“. Po mši svaté v Luhačovicích (18:15) se vychází po trase dlouhé 39 km. Více informací o trase najdete na plakátku, kde je uvedena i emailová adresa pro registraci, poté Vám budou zaslány veškeré pokyny potřebné k cestě.

Aktualizace 21.3.2023