Ohlášky farnosti

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

SVÁTKY V TÝDNU:

pondělí: Sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
úterý: Sv. Norberta, biskupa
středa:
čtvrtek: Slavnost Těla a Krve Páně
pátek:
sobota:

PŘÍŠTÍ NEDĚLE: 10. neděle v mezidobí

MŠE SV. NA VESNICÍCH:

Ludkovice:středa v 17:00
Biskupice:pátek v 17:00

V neděli po ranní mši svaté v Luhačovicích vás zveme do farní kavárny.

Děkujeme moc všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu Noci kostelů v Luhačovicích.

Děkujeme panu Karlu Adámkovi mladšímu za organizování ministrantské soutěže a za výlet do zábavného parku Energylandia v Polsku.

Každé pondělí ve 20:00 v kostele v Luhačovicích se modlíme růženec za mír na Ukrajině. Připojit se můžete osobní účastí nebo přes webkameru. 

Slavnost Těla a krve Páně bude v Pozlovicích ve čtvrtek 8. 6. v 17:00. Mše svatá v kostele a potom průvod ke čtyřem oltářům. Prosíme o přípravu oltářů tak, jako obvykle. V Luhačovicích bude Slavnost Těla a krve Páně v neděli 11. 6. v 9:00. Mše svatá bude na lázeňském náměstí a potom půjdeme kolem čtyř oltářů průvodem do kostela. I tady prosíme o přípravu oltářů k průvodu (mše svatá v 10:15 nebude). Při nepříznivém počasí bude mše svatá v 9:00 v kostele.

V pátek 9. 6. bude od 15:00 hodin výstav nejsvětější svátosti pro soukromou adoraci a od 17:00 bude adorace vedená služebníky Ježíšova Velekněžského Srdce.

Při sbírce na pronásledované křesťany se vybralo v Luhačovicích 22 800,- a v Pozlovicích 10 300,-, při sbírce na církevní školy se vybralo v Luhačovicích 18 500,- a v Pozlovicích 9 300,-. Všem dárcům děkujeme.

Aktualizace 3.6.2023