Život ve farnosti

Nabídka pravidelných návštěv starších a nemocných věřících
23.4.2016

Nabízím pravidelné návštěvy nemocných či starších lidí, kteří se již nedostanou do kostela nebo jen zřídka. Tito věřící potřebují pravidelnou posilu skrze svátosti (jako i ostatní věřící). Přicházel bych je navštěvovat v Luhačovicích ve čtvrtek před 1. pátkem v měsíci, nejlépe dopoledne; případně je možno domluvit se na jiném termínu, pokud by tento nevyhovoval; na vesnicích bych je navštívil, když tam bude mše sv. v místní kapli, přede mši sv. nebo po ní. Pokud o těchto věřících, kteří by o tuto službu stáli, víte ve své rodině, okolí, mezi příbuznými, známými, prosím, abyste je přihlásili a pomohli návštěvu zprostředkovat. Je dobré také připomenout, že návštěva kněze a přijetí svátostí u starších a nemocných lidí zdaleka neznamená, že by už měli zemřít. Navíc, v nebezpečí smrti vlastně žijeme všichni a vždy, ať už mladí nebo staří – nikdy nevíme dne ani hodiny, kdy staneme před Božím soudem.