Život ve farnosti

Setkání a příprava biřmovanců 2019:
3.8.2019

Setkání v je pátek po mši svaté v Luhačovicích:

6.9.

20.9. Zkouška skupina I.

4.10. Zkouška skupina II.

19.10. v Pozlovicích po mši svaté v kostele nácvik na biřmování

20.10. Biřmování v Pozlovicích