Život ve farnosti

Dětská mše svatá - Všichni svatí
3.11.2019

 

PŘEVLEČTE SE ZA „SVÉHO“ SVATÉHO A PŘIJĎTE:


- můžete použít např. bílé prostěradlo, pokrývku hlavy a připravte si atributu „Vašeho Svatého“
tzn. nějakou věc, podle které je rozpoznán.
- menší děti mohou jít za anděly
- Inspirace k výběru svatých, obrázky svatých, nápady na kostýmy můžete najít na stránkách :