Naši duchovní správci

P. Rudolf Vašíček

Byl od roku 1980 farářem v Luhačovicích, excurendo v Pozlovicích. Nar. 31.10.1913. Do důchodu odešel na sv. Hostýn. Zemřel v prosinci 1993. Pohřben je na Velehradě.