Naši duchovní správci

P.Th.Lic.Hubert Wojcik

nar. 7.1.1966 v Polsku. Od roku 1998 je farářem v Luhačovicích a Pozlovicích. Ujal se dobudování kostela Sv. Rodiny, nových a významných rekonstrukcí fary v Luhačovicích a kostela a fary v Pozlovicích