Římskokatolická farnost Luhačovice

Duchovní správce farář P. Mgr. Jan Ston

kaplan P. Mgr. Jan Svozilek

Adresa: Duchovní správa v Luhačovicích
Pod Kamennou 1000
763 26 Luhačovice

Tel/fax: 577 133 897
Mobil:   734 435 099

Email: faluhacovice@ado.cz
Internetové stránky:
    www.luhacovicefarnost.cz
    www.pozlovice.cz/farnost.php

IČO: 00543080
č.ú. 1404875369/0800

Úřední hodiny:
    Pondělí:  8 – 10 hod
    Středa: 15 – 16 hod
    Pátek:    8 – 10 hod 15 – 16 hod

V tuto dobu jsme vám k dispozici

Římskokatolická farnost Pozlovice

Adresa: Duchovní správa v Luhačovicích
Pod Kamennou 1000
763 26 Luhačovice

Tel/fax: 577 133 897
Mobil:   734 435 099

Email: faluhacovice@ado.cz
Internetové stránky:
    www.luhacovicefarnost.cz
    www.pozlovice.cz/farnost.php

IČO: 48473642
č.ú. 1404876329/0800

Úřední hodiny:
    Pondělí:  8 – 10 hod
    Středa: 15 – 16 hod
    Pátek:    8 – 10 hod 15 – 16 hod

V tuto dobu jsme vám k dispozici