Úmysly mší svatých - Únor

Datum Den Čas Úmysl
1.2.2021pondělí18:15Za † Jozefa Berkyho, jeho † maminku Růženu Krátkou, za Elvíru Malarovu a Ladislava Dance, za jejich věčnou spásu a za DO
2.2.2021úterý-18.15 Za † Annu a Vladimíra Kořínkovy a živou rodinu
6:308.00
3.2.2021středa18:15Za † rodiče Michalcovy a za † rodinu z obou stran, DO s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
4.2.2021čtvrtek17:00Na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou živou rodinu
5.2.2021pátek18:15Za † Miladu Bublíkovu, ostatní † členy rodiny, DO s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
6.2.2021sobota8:00Za živé a † členy ŽR z Luhačovic
7.2.2021neděle8:30Za živé a † členy ŽR z Biskupic
10:15Za farnost
17:00Za † rodinu Jankůjovu, Slovákovu, DO a dar zdraví a požehnání pro živou rodinu
8.2.2021pondělí18:15Za rodiče Semelovy, jejich děti, příbuzné, DO, zdraví a Boží požehnání pro rodinu
9.2.2021úterý6:30Za † Kasala a jeho syna, Boží ochranu pro živou rodinu
10.2.2021středa18:15Na úmysl dárce
11.2.2021čtvrtek17:00Na poděkování P. Marii za dar života, za živou a zemřelou rodinu a DO
12.2.2021pátek18:15
13.2.2021sobota8:00Za nemocné
14.2.2021neděle8:30Za † rodinu Mikuličkovu, Dynkovu, DO a Boží ochranu pro živou rodinu
10:15Za † Dagmar Hubáčkovu, oboje rodiče, švagrovou Marii a živou rodinu Hubáčkovu a Levitovu
17:00Za † manžela, rodiče, DO a s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
15.2.2021pondělí18:15Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
16.2.2021úterý6:30Za † maminku a DO
17.2.2021středa18:15
18.2.2021čtvrtek17:00Za † rodiče Novosadovy a syna Lubomíra, Josefa Hájka, ctihodnou sestru Agatonu a dar zdraví pro celou živou rodinu
19.2.2021pátek18:15Za † kamarádku Lenku, DO a živé rodiny
20.2.2021sobota8:00Za dar zdraví, ochranu P. Marie do dalších let a dar zdraví pro živou rodinu
21.2.2021neděle8:30Za † Holotíkovu
10:15Na úmysl dárce
17:00Za farnost
22.2.2021pondělí18:15Za † rodiče Jaroslava a Kláru Rennerovy, DO, s prosbou o požehnání pro živou rodinu
23.2.2021úterý6:30
24.2.2021středa18:15
25.2.2021čtvrtek17:00
26.2.2021pátek18:15
27.2.2021sobota8:00Na úmysl dárce
28.2.2021neděle-
8:30Za † rodiče Skovajsovy a Boží ochranu pro živou rodinu
10:15Za živou a † rodinu Hýskovu a Vavrysovu
17:00Na úmysl dárce