Úmysly mší svatých - Leden

Datum Den Čas Úmysl
1.1.2021pátek-Za farnost
-Boží požehnání, zdraví a vedení Duchem Svatým po celý nastávající rok pro rodiny Kohoutkovu, Zapletalovu, Hrabinovu a Procházkovu
18:15
2.1.2021sobota8:00Za živé a † členy ŽR z Luhačovic
3.1.2021neděle8:30Za živé a † členy ŽR z Biskupic
10:15 Za † Františka a Annu Příkazské, za † rodiče z obou stran a za Boží požehnání pro živou rodinu
17:00Za † Zdenka Majzlíka, za DO, za dar zdraví pro živou rodinu
4.1.2021pondělí18:15Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
5.1.2021úterý6:30
6.1.2021středa18:15Za † rodinu Elblovu a Boží ochranu pro živou rodinu
7.1.2021čtvrtek17:00Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu P. Marie, DO
8.1.2021pátek18:15Za † tatínka Karla Laurenčíka, za DO a Boží ochranu pro živou rodinu
9.1.2021sobota8:00Tříkrálová sbírka
10.1.2021neděle8:30
10:15
17:00Za farnost
11.1.2021pondělí18:15
12.1.2021úterý6:30
13.1.2021středa18:15
14.1.2021čtvrtek17:00
15.1.2021pátek18:15Za † tatínka a DO
16.1.2021sobota8:00
17.1.2021neděle8:30Za † Zdenka Kolaříka, rodiče z obou stran a B. ochranu pro celou rodinu
10:15Na poděkování P. Bohu při příležitosti životního jubilea, za dar zdraví a víry, s prosbou o Boží požehnání, ochranu P. Marie a dary Ducha Sv. pro živou rodinu
17:00
18.1.2021pondělí18:15
19.1.2021úterý6:30
20.1.2021středa18:15
21.1.2021čtvrtek17:00Na poděkování za obdržené milosti a za obrácení a usmíření rodiny
22.1.2021pátek18:15Za † Lenku Kučerovu, DO, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
23.1.2021sobota8:00
24.1.2021neděle8:30Za † rodiče Čechovy a Boží ochranu pro živou rodinu
10:15
17:00Za † rodiče, sourozence, DO a Boží požehnání pro živou rodinu
25.1.2021pondělí18:15
26.1.2021úterý6:30
27.1.2021středa18:15
28.1.2021čtvrtek17:00Za † Marii Coufalíkovu, DO a za Boží požehnání pro živou rodinu
29.1.2021pátek18:15
30.1.2021sobota8:00Na dobrý úmysl
31.1.2021neděle8:30Za farnost
10:15