Úmysly mší svatých - Září

Datum Den Čas Úmysl
1.9.2022čtvrtek17:00Za † Bohuslava Opluštila a Boží ochranu pro živou rodinu
2.9.2022pátek18:15Za † rodiče Dynkovy a celou † rodinu, DO, s prosbou o B.ochranu pro ŽR
3.9.2022sobota7:00Nekoná se mše svatá
4.9.2022neděle8:30Za živé a † členy ŽR z Biskupic
10:15Na poděkování za dar života a přijaté milosti s prosbou o Boží ochranu do dalších let a za † Annu Pospíšilovu a DO
18:15Za † syna, rodiče, sourozence, DO a B. ochranu a pomoc P. Marie pro ŽR
5.9.2022pondělí18:15Za † rodiče Ludmilu a Františka Březinovy, DO, s prosbou o B. ochranu pro ŽR
6.9.2022úterý6:30Za † rodiče a sourozence Mášovy s prosbou o B. požehnání a ochranu P. Marie pro živou rodinu
7.9.2022středa18:15Na úmysl dárce
8.9.2022čtvrtek17:00Na úmysl dárce
9.9.2022pátek18:15Za členy postního společenství a jejich úmysly
10.9.2022sobota7:00Za † manžela a za † rodiče a za Boží pomoc a ochranu pro živou rodinu
11.9.2022neděle8:30Za farnost
10:15Za † rodiče Velflovy, Šůstkovy a ochranu P. Marie a za zdraví pro rodinu
18:15Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o B. požehnání a ochranu P. Marie pro celou rodinu
12.9.2022pondělí18:15Na poděkování P. Bohu a P. Marii za přijatá dobrodiní, za dar života a 25 let manželství
13.9.2022úterý6:30Za † rodinu a DO, s prosbou o zdraví, ochranu P. Marie a dary Ducha Svatého pro živou rodinu
14.9.2022středa18:15Za † Mirko Křivánka k 10. výročí úmrtí DO s prosbou o B. požehnání pro živou rodinu
15.9.2022čtvrtek17:00Za † paní Ludmilu Hluchou, DO
16.9.2022pátek18:15Na poděkování za dar zdraví s prosbou o B. ochranu a ochranu P. Marie pro živou rodinu
17.9.2022sobota7:00Za † manžela, † rodiče z obou stran a DO
18.9.2022neděle8:30Za † Antonína Jahodu, dvoje † rodiče, DO a ochranu P. Marie pro ŽR
10:15Děkování za úrodu
18:15Na vlastní úmysl
19.9.2022pondělí18:15Za † tatínka Karola Laurenčíka, DO a B. požehnání a ochranu P. Marie pro živou rodinu
20.9.2022úterý6:30
21.9.2022středa18:15Za † P. Václava Čecha, rodiče a sourozence
22.9.2022čtvrtek17:00Za živou rodinu
23.9.2022pátek18:15Za město Luhačovice, jeho představitele a zaměstnance a za zdárný průběh voleb
24.9.2022sobota7:00 Za živé a † členy ŽR z Luhačovic
25.9.2022neděle8:30Na poděkování P. Bohu za 40 let společ. života s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
10:15Za † Antonína Gergelu k 25. výročí úmrtí, DO, dar zdraví a Boží ochranu a požehnání pro živou rodinu
18:15Za farnost
26.9.2022pondělí18:15Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
27.9.2022úterý6:30Za Charitu Luhačovice
28.9.2022středa18:15Za naši zem
29.9.2022čtvrtek17:00Za Jana Macha syna, rodinu Mičolovu, Machovu a Ulrychovu
30.9.2022pátek-
18:15Za † rodiče Šústkovy a Kříčkovy, dar zdraví a B. ochranu pro živ. rodinu