Úmysly mší svatých - Červen

Datum Den Čas Úmysl
1.6.2021úterý6:30
2.6.2021středa18:15Za děti a jejich rodiny, které byly loni u 1. Sv. přijímání
3.6.2021čtvrtek17:00
4.6.2021pátek18:15Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání do dalších let, za živou rodinu a DO
5.6.2021sobota7:00Za živé i zemřelé členy živého růžence z Luhačovic
6.6.2021neděle8:30Za živé i zemřelé členy živého růžence z Biskupic
10:15
18:15
7.6.2021pondělí18:15
8.6.2021úterý6:30Za † manžela Miloslava Chmelu, bratra, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu
9.6.2021středa18:15
10.6.2021čtvrtek17:00Za † manžela Antonína Petrželku, DO a za živou a † rodinu
11.6.2021pátek18:15Za † rodiče Malůrkovy, DO s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
12.6.2021sobota7:00Na dobrý úmysl
13.6.2021neděle8:30Za † rodinu Vojáčkovu a Obadalovu, DO a za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
10:151. Sv. příjímání
18:15Za † manžela, rodiče a bratra, s prosbou o Boží požehnání pro živou rod.
14.6.2021pondělí18:15Za † Antonína Kočicu, rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu
15.6.2021úterý6:30
16.6.2021středa18:15Na úmysl dárce
17.6.2021čtvrtek17:00Na úmysl dárce
18.6.2021pátek18:15Obsazeno
19.6.2021sobota7:00
20.6.2021neděle8:30Za † rodiče Skovajsovy a Boží ochranu pro živou rodinu
10:15Za rodinu Hanákovu a Strnkovu
18:15Za rodinu Kovaříkovu, Šůstkovu a Alvares
21.6.2021pondělí18:15Za † manžela, rodiče, sourozence, DO s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu
22.6.2021úterý6:30
23.6.2021středa18:15Za † Františku Čechovu
24.6.2021čtvrtek17:00Za † rodiče Šeré a Svízelovy a Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu
25.6.2021pátek18:15Za město a jeho představitele, za Boží pomoc a požehnání
26.6.2021sobota7:00Za kněze
27.6.2021neděle8:30Za † členy rodiny Slovákovy
10:15Pouť Provodov
18:15Za † manžela, † dceru k jejím nedožitým padesátinám, za rodiče Kafkovy a Kapsovy a DO
28.6.2021pondělí18:15Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
29.6.2021úterý6:30
30.6.2021středa-
18:15