Úmysly mší svatých - Leden

Datum Den Čas Úmysl
1.1.2020středa8:30Za farníky
10:15Za živou rodinu Kohoutkovu a děti s rodinami, Boží požehnání, ochranu P. Marie a zdraví po celý nastávající rok
17:00Za † Aloise Svízelu, za těžce nemocnou osobu, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
2.1.2020čtvrtek17:00Za † Josefa Hučíka, dvě manželky, syna, zetě a celou rodinu
3.1.2020pátek18:15Za † maminku a ochranu P. Marie pro živou rodinu
4.1.2020sobota8:00Za živé a † členy ŽR z Luhačovic
5.1.2020neděle8:30Za živé a † členy ŽR z Biskupic
10:15Za † Vlastu Mačákovu
17:00Za farníky
6.1.2020pondělí18:15
7.1.2020úterý6:30
8.1.2020středa18:15Na úmysl dárce
9.1.2020čtvrtek17:00Na poděkování za přijatá dobrodiní, B. ochranu a P. Marie do dalších let
10.1.2020pátek18:15Za † Ludmilu Řežábkovu, dvoje rodiče, ochranu živé rodiny a DO
11.1.2020sobota8:00 Za koledníky - novém kostele
12.1.2020neděle8:30Za † Zdenka Kolaříka, rodiče z obou stran, DO, s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
10:15Za † manžela Zdeňka Staška, rodiče z obou stran a B.ochranu pro živ.rod.
17:00Za farníky
13.1.2020pondělí18:15Na úmysl dárce
14.1.2020úterý6:30
15.1.2020středa18:15Za † rodinu Rusnákovu, Slovákovu, Kučerovu a DO
16.1.2020čtvrtek17:00Za † tatínka, DO a Boží požehnání pro celou rodinu
17.1.2020pátek18:15Poděkování za 88 let života s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
18.1.2020sobota8:00
19.1.2020neděle8:30Za † rodiče Čechovy a Boží ochranu pro živou rodinu
10:15Obsazeno
18:15Za † Josefa Blahu a živou rodinu
20.1.2020pondělí17:00Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
21.1.2020úterý6:30
22.1.2020středa18:15Zádušní mše za zemřelou Lidmilu Záhorovskou a DO
23.1.2020čtvrtek17:00Za † Lenku Kučerovu, DO a za Boží požehnání pro živou rodinu
24.1.2020pátek18:15Za † Stanislava Krystu, sourozence, oboje rodiče a DO
25.1.2020sobota8:00
26.1.2020neděle8:30Na úmysl dárce
10:15Za farníky
17:00Za † sestru Eugenii, sourozence a jejich rodiny
27.1.2020pondělí18:15
28.1.2020úterý6:30
29.1.2020středa18:15Za † rodinu Elblovu
30.1.2020čtvrtek17:00Zadáno
31.1.2020pátek18:15Za † Marii Coufalíkovu, DO a za Boží požehnání pro živou rodinu