Úmysly mší svatých - Březen

Datum Den Čas Úmysl
1.3.2023středa18:15Za Antonína Kubošného, za zdraví, štěstí a dary Ducha Svatého
2.3.2023čtvrtek17:00
3.3.2023pátek18:15Za † rodiče Kohoutkovy, DO a Boží požehnání pro živou rodinu
4.3.2023sobota7:00Za živé a † členy ŽR z Luhačovic
5.3.2023neděle8:30Za živé a † členy ŽR z Biskupic
10:15Na poděkování za dožitých 85 let života a celou živou a † rodinu
18:15Za farnost
6.3.2023pondělí18:15
7.3.2023úterý6:30Za † Josefa a Ludmilu Michalcovy, zemřelé rodiče z obou stran, DO, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
8.3.2023středa18:15
9.3.2023čtvrtek17:00Za † manžela Jiřího, rodiče, DO, s prosbou o dar zdraví a dary Ducha Sv.
10.3.2023pátek18:15Za členy postního společenství a jejich úmysly
11.3.2023sobota7:00Za dar zdraví pro nemocnou osobu, Boží požehnání a ochranu P. Marie pro živou rodinu
12.3.2023neděle8:30Za † Marii Skovajsovu a manžela, † synovce Jarka a Boží ochranu pro živou rodinu
10:15Za † Josefa, † rodinu a za zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
18:15Na poděkování P. Bohu za dar života, přijatá dobrodiní, s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu
13.3.2023pondělí18:15Za nemocného tatínka
14.3.2023úterý6:30
15.3.2023středa18:15
16.3.2023čtvrtek17:00Za † manžela, rodiče a DO, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
17.3.2023pátek18:15Poděkování za 50 let společného života, za † rodiče, s prosbou o Boží požehnání pro děti a vnoučata
18.3.2023sobota7:00Adorační den
19.3.2023neděle8:30Za † Františku Čechovu a manžela, DO, Boží ochranu pro živou rodinu
10:15Farní – za živé a † Josefy
18:15Za † rodiče Šeré, Svízelovy, švagrovou, s prosbou o Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu
20.3.2023pondělí18:15Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
21.3.2023úterý6:30Za † manžela a rodiče z obou stran, s prosbou o Boží ochranu pro celou živou rodinu
22.3.2023středa18:15
23.3.2023čtvrtek17:00Za † rodinu Jančovu a živou rodinu
24.3.2023pátek18:15Za kněze
25.3.2023sobota7:00Za † manžela, rodiče, živou rodinu a DO
26.3.2023neděle8:30Na úmysl dárce
10:15Za † maminku a živou a † rodinu Bárkovu a Bártkovu a DO
18:15
27.3.2023pondělí18:15
28.3.2023úterý6:30Za † rodiče Dostálkovy a † sestru Vlastu s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
29.3.2023středa18:15
30.3.2023čtvrtek17:00
31.3.2023pátek-
18:15Za město Luhačovice, za jeho představitele a zaměstnance, za Boží pomoc a požehnání