Úmysly mší svatých - Únor

Datum Den Čas Úmysl
1.2.2020sobota-Na dobrý úmysl
2.2.2020neděle-Za † rodinu Hrošovu, Žmolíkovu, za † sestru, za těžce nemocnou osobu a dar zdraví pro celou rodinu
-Na poděkování za dožitých 97 let, za DO a živou rodinu
-Za farníky
3.2.2020pondělí-Za † rodinu Bárkovu a Bartkovu, DO a Boží ochranu pro živou rodinu
4.2.2020úterý-
5.2.2020středa-Za Pavla a Marii Maňákovy a jejich živou a zemřelou rodinu
6.2.2020čtvrtek-Za Filomenu Soldánovu, dva syny a DO
7.2.2020pátek-Za † Miladu Bublíkovu, DO a Boží ochranu pro živou rodinu
8.2.2020sobota-Za živé a † členy ŽR z Luhačovic
9.2.2020neděle-Za živé a † členy ŽR z Biskupic
-Za † rodiče Rakovy, 5 sester a † rodiče Dynkovy
-Za † Dagmar Hubáčkovu, oboje rodiče, švagrovou Marii a živou rodinu Hubáčkovu a Levitovu
10.2.2020pondělí-Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
11.2.2020úterý-Na poděkování k životnímu jubileu a ochranu P. Marie
12.2.2020středa-Za † rodiče Semelovy, jejich děti, příbuzné, DO, zdraví a Boží požehnání pro rodinu
13.2.2020čtvrtek-Za † Anežku Marešovu, manžela a DO
14.2.2020pátek-Za † manžela, rodiče, DO a Boží ochranu pro živou rodinu
15.2.2020sobota-
16.2.2020neděle-Za † Boženu Holotíkovu a DO
-Za † rodinu Gabryšovu
-Za farníky
17.2.2020pondělí-Za † kamarádku Lenku, DO
18.2.2020úterý-Za † maminku a za DO
19.2.2020středa-Na úmysl dárce
20.2.2020čtvrtek-Za † Annu a Františka Příkazského, za † rodiče z obou stran s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
21.2.2020pátek-Za † rodiče Němcovy a DO
22.2.2020sobota-
23.2.2020neděle-Na poděkování P. Bohu a P. Marii za 60 let společného života a Boží ochranu pro celou rodinu
-Za † Jiřího Klučku
-Za farníky
24.2.2020pondělí-Za Josefa Kocurka, oboje rodiče, s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu
25.2.2020úterý-
26.2.2020středa-
27.2.2020čtvrtek-Za † Janu Kovaříkovu a DO
28.2.2020pátek-
29.2.2020sobota-Za † rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu
-