Úmysly mší svatých - Září

Datum Den Čas Úmysl
1.9.2021středa18:15Za † rodiče Dynkovy, za † rodiče z obou stran, DO, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
2.9.2021čtvrtek17:00Poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží ochranu do dalších let
3.9.2021pátek18:15Za † Josefa Zdráhala, živou a † rodinu, † Konstantina Krejču, živou a † rodinu, † Vladimíra Novotného
4.9.2021sobota7:00Za živé a † členy ŽR z Luhačovic
5.9.2021neděle8:30Za živé a † členy ŽR z Biskupic
10:15Za farníky
18:15Na poděkování za 25 let společného života s prosbou o požehnání pro celou rodinu
6.9.2021pondělí18:15Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
7.9.2021úterý6:30Za † rodiče a sourozence Mášovy s prosbou o Boží požehnání a ochranu P. Marie pro živou rodinu
8.9.2021středa18:15Za † Františku Čechovu a jejího manžela a rodiče z obou stran
9.9.2021čtvrtek17:00Na poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží požehnání a ochranu P. Marie pro rodinu
10.9.2021pátek18:15Za město a jeho představitele, za Boží požehnání a pomoc
11.9.2021sobota7:00Za nemocnou osobu a živou rodinu
12.9.2021neděle8:30Za † pana Milana Koláře
10:15Poděkování za úrodu
18:15Za děti, ať je Bůh vede životem a dá jim pevnou víru a lásku
13.9.2021pondělí18:15Za † rodinu Malaníkovu a Šurou s prosbou o B. ochranu a pomoc pro živou rodinu
14.9.2021úterý6:30Na úmysl dárce
15.9.2021středa18:15Za † rodiče a manžela Jaroslava a DO
16.9.2021čtvrtek17:00Za † paní Ludmilu Hluchou, DO a Boží požehnání pro živou rodinu
17.9.2021pátek18:15Za † bratra Vojtěcha a DO
18.9.2021sobota7:00Za † manžela a rodiče z obou stran a za živou rodinu
19.9.2021neděle8:30Poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o dar zdraví pro maminku a celou rodinu a B. ochranu a sílu na přímluvu P. Marie pro celý školní rok
10:15Za † rodiče Velflovy a Šustkovy, bratra Františka a k P. Marii za zdraví a ochranu Boží pro živou rodinu Velflovu
18:15Za † tatínka Karola Laurenčíka, za dar zdraví pro živou rodinu a za DO
20.9.2021pondělí18:15Za † rodiče Jurájdovy, DO a Boží ochranu pro živou rodinu
21.9.2021úterý6:30Za Charitu Luhačovice
22.9.2021středa18:15Za † rodinu Čechovu
23.9.2021čtvrtek17:00Za uzdravení dcery
24.9.2021pátek18:15Za † rodiče Janíčkovy,†dceru Martu a Janu a B.ochranu pro živou rodinu
25.9.2021sobota7:00Za rodinu Golovu a na poděkování za 60 let života
26.9.2021neděle8:30Za farníky
10:15Za rodinu Gajdůškovu
18:15Za † manžela, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
27.9.2021pondělí18:15Za † rodiče Josefa a Anežku Záhorovských a DO
28.9.2021úterý6:30Na úmysl dárce
29.9.2021středa18:15Za † Václava Čecha a sourozence
30.9.2021čtvrtek-
17:00Za † Evu Simonovu a za † Helenu Byrtusovu a DO