Úmysly mší svatých - Duben

Datum Den Čas Úmysl
1.4.2021čtvrtek17:00
2.4.2021pátek18:15Obřady Velkého pátku
3.4.2021sobota7:00Za živé i zemřelé členy ŽR z Luhačovic
4.4.2021neděle8:30Za živé i zemřelé členy ŽR z Biskupic
10:15Za farnost
18:15Za † Jaroslava Pekárka
5.4.2021pondělí-
-
8:30Na dobrý úmysl
6.4.2021úterý6:30
7.4.2021středa18:15
8.4.2021čtvrtek17:00Za † rodiče, dva bratry, příbuzné, zdraví a ochranu P. Marie
9.4.2021pátek18:15Za pomoc a ochranu v důležité životní situaci a dar zdraví
10.4.2021sobota7:00Za † manžela, rodiče, živou rodinu a DO
11.4.2021neděle8:30Na úmysl dárce
10:15Na poděkování za dar života s prosbou o Boží požehnání do dalších let, za živou rodinu a DO
18:15Za † Oldřišku Volaříkovu, za † rodinu Boráňovu, DO, s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
12.4.2021pondělí18:15Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
13.4.2021úterý6:30
14.4.2021středa18:15Na úmysl dárce
15.4.2021čtvrtek17:00Za † rodiče, živou rodinu a DO
16.4.2021pátek18:15Za město a jeho představitele, za Boží pomoc a požehnání
17.4.2021sobota7:00
18.4.2021neděle8:30Na úmysl dárce
10:15Na poděkování za 22 let společného života s prosbou o Boží požehnání do dalších let
18:15Za farnost
19.4.2021pondělí18:15Za Josefa Hučíka, syna, zetě, 2 manželky a celou rodinu
20.4.2021úterý6:30
21.4.2021středa18:15Za Marii Krajíčkovu a manžela Bohuslava
22.4.2021čtvrtek17:00Za rodinu Haramijovu a Konečnou
23.4.2021pátek18:15
24.4.2021sobota7:00Na úmysl dárce
25.4.2021neděle8:30Za † manžela, dvoje rodiče, za živou rodinu Švachovu, za † Boženu Holotíkovu, DO s prosbou o B. ochranu pro živou rodinu
10:15Na dobrý úmysl
18:15Za † manžele Niklasovy, za DO a za živou rodinu
26.4.2021pondělí18:15Za † manžela Jarka, za † rodiče Baroňovy, Boráňovy, Pomněnkovy, Knotkovu, sestru Ludmilu a jejího manžela, za živou rodinu
27.4.2021úterý6:30
28.4.2021středa18:15Za † Jiřího Koláře a Boží ochranu pro živou rodinu Kolářovu, Bednaříkovu a Grygovu
29.4.2021čtvrtek17:00
30.4.2021pátek-
18:15