Úmysly mší svatých - Září

Datum Den Čas Úmysl
1.9.2020úterý6:30Za † Ludmilu Čelůstkovu k výročí nedožitých 90 let a za B. požehnání a ochranu P. Marie pro živou rodinu
2.9.2020středa18:15Za dar zdraví, B. pomoc a ochranu P. Marie pro manžela a 3 děti s jejich rodinami
3.9.2020čtvrtek17:00Za † Jaromíra Pukyše
4.9.2020pátek18:15Za živou a † rodinu Hartlovu, Svobodovu, Satrapovu, za Marii a Aloise Barákovy a jejich rodiče, za rodinu Liškovu, za uzdravení manžela Miloslava a za rodiny jejich dětí, za dobré vztahy v rodině
5.9.2020sobota7:00Za živé a † členy ŽR z Luhačovic
6.9.2020neděle8:30Za živé a † členy ŽR z Biskupic
10:15Za živou a † rodinu Chytkovu
18:15Na úmysl dárce
7.9.2020pondělí18:15Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
8.9.2020úterý6:30Za Charitu
9.9.2020středa18:15Za † maminku
10.9.2020čtvrtek17:00Za spásu duše † manžela Josefa Granze při příležitosti pátého výročí úmrtí a DO
11.9.2020pátek18:15Za Viktorii Ovčačíkovu, manžela, DO a Boží ochranu pro celou rodinu
12.9.2020sobota7:00Za † rodinu Šimšalíkovu s prosbou o dary Ducha sv. a zdraví pro živou rodinu
13.9.2020neděle8:30Za † Ludmilu Hluchou, DO a Boží požehnání pro živou rodinu
10:15Festival Písní a tancem
18:15Za farníky
14.9.2020pondělí18:15Za † rodiče, DO, živou rodinu a ochranu P. Marie
15.9.2020úterý6:30Za † rodiče Dostálkovy a sestru Vlastu s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
16.9.2020středa18:15Na úmysl dárce
17.9.2020čtvrtek17:00Za † rodiče, DO, živou rodinu a ochranu P. Marie
18.9.2020pátek18:15Poděkování za dar zdraví s prosbou o Boží ochranu a ochranu P. Marie pro živou rodinu
19.9.2020sobota7:00Za † manžela a za rodiče z obou stran
20.9.2020neděle8:30Za † rodiče Novosádovy, syna Lubomíra a B. požehnání pro živou rodinu
10:15Za † Dagmar Hubáčkovu, oboje rodiče, švagrovou Marii a živou rodinu Hubáčkovu a Levitovu
18:15Za farníky
21.9.2020pondělí18:15Za † manžela, rodiče a za živou rodinu Váňovu a Křivánkovu
22.9.2020úterý6:30
23.9.2020středa18:15Na poděkování P. Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o Boží ochranu a pomoc P. Marie do dalších let
24.9.2020čtvrtek17:00Za † rodiče, DO, živou rodin a ochranu P. Marie
25.9.2020pátek18:15Za † Jaroslava Mikla, † bratra Františka a † sestru Marii a živou a † rodinu Miklovu
26.9.2020sobota7:00Za † rodiče z obou stran a DO
27.9.2020neděle8:30Za živou a † rodinu Šustkovu a Kříčkovu, DO a B. ochranu pro živou rod.
10:15Poděkování za 80 let života, za živou rodinu, † rodiče Velflovy a Šustkovy
18:15Za farníky
28.9.2020pondělí18:15Za † P. Václava Čecha a rodiče
29.9.2020úterý6:30
30.9.2020středa-
18:15Za † rodiče Pochylé, † dceru Anežku a † rodinu