Úmysly mší svatých - Červen

Datum Den Čas Úmysl
1.6.2022středa18:15Za rodinu Štěpáníkovu, Pektorovu, Valeriánovu, za bratra Miroslava a ochranu Boží pro živou rodinu
2.6.2022čtvrtek17:00Za † rodinu Černou, Gregůrkovu a Blahošovu a za živou rodinu
3.6.2022pátek18:15Na poděkování za dar života s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu do dalších let
4.6.2022sobota7:00Za živé a † členy ŽR z Luhačovic
5.6.2022neděle8:30Za živé a † členy ŽR z Biskupic
10:15Za † rodiče Semelovy, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
18:15Za † rodiče Růžičkovy a Šenovské, DO, s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
6.6.2022pondělí18:15Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
7.6.2022úterý6:30
8.6.2022středa18:15Za živou a † rodinu Liškovu
9.6.2022čtvrtek17:00Za † rodiče Pochylé a dceru Anežku a † rodinu Magdálkovu
10.6.2022pátek18:15Za † Františka Hubáčka
11.6.2022sobota7:00
12.6.2022neděle8:30Za † pana Milana Koláře k nedožitým 70. narozeninám
10:15Za † Alenu Stolaříkovu a DO, s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
18:15Za rodinu Hanákovu a Strnkovu
13.6.2022pondělí18:15Za živou a zemřelou rodinu
14.6.2022úterý6:30Za † Anežku a Aloise Stolaříkovy s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
15.6.2022středa18:15Za dar zdraví duše i těla pro pana Patloku
16.6.2022čtvrtek17:00Za † Jaroslava Mikla a bratra Františka, sestru Marii a živou a † rodinu Miklovu
17.6.2022pátek18:15Za rodinu Ondrašíkovu a DO
18.6.2022sobota7:00
19.6.2022neděle8:309.00 Mše svatá - za město + průvod
10:15---
18:15Na úmysl dárce
20.6.2022pondělí18:15Za † Blanku Gergelovu k nedožitým 90-tinám, † rodiče Perutkovy, DO, dar zdraví a Boží ochranu a požehnání pro živou rodinu
21.6.2022úterý6:30
22.6.2022středa18:15Za † Františku Čechovu a manžela
23.6.2022čtvrtek17:00Za † manžela k nedožitým 90-tinám, † rodinu Malaníkovu, Šurou a Gavrilovu, s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
24.6.2022pátek18:15Za město Luhačovice, jeho představitele a zaměstnance, za Boží pomoc a požehnání
25.6.2022sobota7:00Za Kněze
26.6.2022neděle8:30Za farníky
10:15Pouť na Provodov
18:15
27.6.2022pondělí18:15Za † Antonína Petrželku, rodiče z obou stran, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
28.6.2022úterý6:30
29.6.2022středa18:15Za † rodiče Menšíkovy
30.6.2022čtvrtek-
17:00Za † paní Zdenku Vránovu k nedožitým 90. narozeninám