Úmysly mší svatých - Červenec

Datum Den Čas Úmysl
1.7.2020středa18:15Za † rodiče Šeré, DO a za Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu
2.7.2020čtvrtek17:00Za † rodinu Šálovu a Viceníkovu, za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu Šálovu a Viceníkovu
3.7.2020pátek18:15Za † Františka Malaníka a Boží ochranu pro živou rodinu
4.7.2020sobota7:00Za živé a † členy ŽR z Luhačovic
5.7.2020neděle8:30Za živé a † členy ŽR z Biskupic
10:15
18:15Za † rodiče Anežku a Ladislava, DO, za Boží ochranu pro živou rodinu
6.7.2020pondělí18:15Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
7.7.2020úterý6:30
8.7.2020středa18:15
9.7.2020čtvrtek17:00
10.7.2020pátek18:15Za † manžela, DO a za Boží ochranu pro živou rodinu
11.7.2020sobota7:00
12.7.2020neděle8:30Za dvoje † rodiče, švagra a ochranu P. Marie pro živou rodinu
10:15Za farníky a město
18:15
13.7.2020pondělí18:15Na úmysl dárce
14.7.2020úterý6:30Za † Stanislava Krystu k nedožitým 80-ti letům, za † rodinu z obou stran a DO
15.7.2020středa18:15Za † Františku Čechovu a manžela
16.7.2020čtvrtek17:00Za Annu Perutkovu, manžela, dvoje rodiče, sourozence a DO
17.7.2020pátek18:15
18.7.2020sobota7:00
19.7.2020neděle8:30Za † rodiče Skovajsovy a Boží ochranu pro živou rodinu
10:15Za † Marii Slovákovu a Boží ochranu pro živou rodinu
18:15Za farníky
20.7.2020pondělí18:15Za † maminku Peškovu, DO a živou rodinu
21.7.2020úterý6:30
22.7.2020středa18:15Na úmysl dárce
23.7.2020čtvrtek17:00Za † tatínka Karola Laurenčíka, za DO a Boží ochranu pro celou rodinu
24.7.2020pátek18:15
25.7.2020sobota7:00
26.7.2020neděle8:30Za farníky
10:15Za † Antonína Jahodu, DO a za dar zdraví pro živou rodinu
18:15
27.7.2020pondělí18:15Za † Anežku Pařízkovu
28.7.2020úterý6:30
29.7.2020středa18:15Za † manžela, rodiče a DO s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
30.7.2020čtvrtek17:00
31.7.2020pátek-
18:15