Kalendář akcí a událostí farnosti

Květen 2024

PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1sv. Josefa dělníka
 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za + manžela, rodiče a duše v očistci

2sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
3sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
4sobota 5. velikonočního týdne
56. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
6sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
 • 14:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 14:30 - 15:30
  • filiální kostel sv. Josefa
  • Označení: Zámecká kaple (Luhačovice)

  Pohřeb + Ludmily Janotové 

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Mše svatá

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za nenarozené děti a za ochranu lidského života

7úterý 6. velikonočního týdne
 • 07:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:00 - 08:00
  • filiální kostel sv. Josefa
  • Označení: Zámecká kaple (Luhačovice)

  Za + kamarádku Stanislavu, její dva + syny s prosbou o BP pro ŽR

8Panny Marie, Prostřednice všech milostí
9Nanebevstoupení Páně
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Na poděkování Bohu za dar života

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Na poděkování za přijatá dobrodiní, za duše v očistci s prosbou o další pomoc a ochranu Panny Marie

10pátek 6. velikonočního týdne (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého)
11sobota 6. velikonočního týdne
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • filiální kostel sv. Josefa
  • Označení: Zámecká kaple (Luhačovice)

  Mše svatá

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Na poděkování za 10 let společného života, za dar života a za živou a † rodinu

127. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 • 07:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 07:30 - 08:30
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za + bratra a rodiče Semelovy

 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Mše svatá

 • 09:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 09:00 - 10:00
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za farnost a město Luhačovice (slouží P. Marián Pospěcha)

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Za † manžela, za živou a † rodinu Coufalíkovu a Červenkovu a BP pro celou rodinu

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za + rodiče, ŽR a DO

13Panny Marie Fatimské
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Mše svatá

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za + rodiče Pšenicovy, + rodiny z obou stran, BP a ochranu P. Marie pro ŽR

14sv. Matěje, apoštola
15středa 7. velikonočního týdne
16sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka
17pátek 7. velikonočního týdne
 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 18:00
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Adorace (15:00 - 16:30!!! - kvůli přípravě koncertu)

 • 15:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 15:00 - 16:00
  • kaple Panny Marie Růžencové
  • Označení: Ludkovice (Ludkovice)

  Pohřeb + Ludmily Mikelové 

 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů
  • Označení: Kladná-Žilín (Luhačovice, )

  Mše svatá

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za + Werderfroy Mireille (Verfroa Mirej) s prosbou o BP pro ŽR

18sv. Jana I., papeže a mučedníka
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • filiální kostel sv. Josefa
  • Označení: Zámecká kaple (Luhačovice)

  Mše svatá

 • 18:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:00 - 19:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Za † manžela, rodiče z obou stran, a za BP a ochranu Panny Marie pro ž. r.

 • 20:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 20:00 - 21:00
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Svatodušní vigilie

19Seslání Ducha Svatého
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Za † rodiče Anežku a Lubomíra Čmelákovy, † prarodiče s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu

 • 08:30 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:30 - 09:30
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za + člena rodiny Jahodovy, Máčalovy a Lekešovy s prosbou o B. požehnání a ochranu P. Marie pro ŽR

 • 10:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:00 - 11:00
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Za † prarodiče Fraitovy a Kovářovy a za živou rodinu

 • 10:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 10:15 - 11:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Mše svatá

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za + rodiče Sablíkovy a B. ochranu pro ŽR

20Panny Marie Matky Církve
21sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků
22sv. Rity z Cascie, řeholnice
23Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
 • 17:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 17:00 - 18:00
  • farní kostel Svaté Rodiny
  • Označení: LUHAČOVICE (Luhačovice)

  Za + manžela, s prosbou o BP a dar zdraví pro živ. rod.

 • 18:15 Mše svatá
  Mše svatá
  • 18:15 - 19:15
  • farní kostel sv. Martina
  • Označení: Pozlovice (Pozlovice)

  Mše svatá

24den modliteb za církev v Číně
25sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo sobotní památka Panny Marie
 • 08:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 08:00 - 09:00
  • filiální kostel sv. Josefa
  • Označení: Zámecká kaple (Luhačovice)

  Za + manžela a rodiče z obou stran a za B. pomoc a požehnání pro živ. rod.

 • 16:00 Mše svatá
  Mše svatá
  • 16:00 - 17:00
  • roubená kaple sv. Zdislavy
  • Označení: Podhradí (Podhradí)

  Poutní mše svatá ke cti sv. Zdislavy

26Nejsvětější Trojice
27sv. Augustina z Canterbury, biskupa
28úterý 8. týdne v mezidobí
29sv. Pavla VI., papeže
30Těla a Krve Páně
31Navštívení Panny Marie