Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Luhačovice a Pozlovice
od 26.11. do 3.12.2023 - 48. týden

NEDĚLE 26.11.2023 SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
08:00 Pozlovice Za † manžela Jana Valáška a † rodiče z obou stran
08:30 LUHAČOVICE Za † Štěpána Čecha a manželku, rodiče z obou stran, Boží ochranu pro živ. rodinu 
10:00 Pozlovice Mše svatá
10:15 LUHAČOVICE Za † Silvestra Vaňka, † členy rodiny a DO, s prosbou o Boží ochranu pro živ. rod.
18:15 LUHAČOVICE Za farnost
PONDĚLÍ 27.11.2023 PONDĚLÍ 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:00 Pozlovice Mše svatá
18:15 LUHAČOVICE Za + manžela Jaroslava a + rodiče s prosbou o ochranu a BP pro živou rodinu
ÚTERÝ 28.11.2023 ÚTERÝ 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
07:00 Zámecká kaple Za + rodiče a + manžela s prosbou o B. ochranu  pro živou rodinu
STŘEDA 29.11.2023 STŘEDA 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ
17:00 Řetechov Mše svatá
18:15 LUHAČOVICE Za + Miroslava Mlčka a jeho + rodiče s prosbou o BP pro živ. rodinu a DO
ČTVRTEK 30.11.2023 SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA
17:00 LUHAČOVICE Za + Ondřeje Kohoutka a ochranu P. Marie za živ. rodinu
18:15 Pozlovice Mše svatá
PÁTEK 1.12.2023 SV. EDMUNDA KAMPIÁNA, KNĚZE A MUČEDNÍKA
15:00 LUHAČOVICE Adorace a svátost smíření (15:00 - 17:00)
17:00 Kladná-Žilín Mše svatá
17:00 LUHAČOVICE Za dcery, vnoučata, pravnoučata a B. ochranu za živ. rodinu
SOBOTA 2.12.2023 SOBOTA 34. TÝDNE V MEZIDOBÍ, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 Zámecká kaple Za živé a + členy ŽR z Luhačovic
17:00 Pozlovice Za živé a † členy živého růžence a ctitele Panny Marie
NEDĚLE 3.12.2023 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
08:00 Pozlovice Za † rodiče Hrbáčkovy, † sestru Evu, živou rodinu a duše v očistci
08:30 LUHAČOVICE Za živé a + členy ŽR z Biskupic
10:00 Pozlovice Za živé a † včelaře
10:15 LUHAČOVICE Na poděkování P. Bohu a P. Marii za dar života s prosbou o zdraví a ochranu Boží do dalších let
18:15 LUHAČOVICE Za farnost

MŠE SV. NA VESNICÍCH:                                   

Řetechov                            středa                  17:00

Kladná-Žilín                      pátek                   17:00

OHLÁŠKY:

V neděli po ranní mši svaté v Luhačovicích vás zveme do farní kavárny.

Od odpoledne v 16:30 modlitba za město – v Pozlovicích nad kostelem.

Každé pondělí ve 20:00 v kostele v Luhačovicích se modlíme růženec za mír na Ukrajině a v Izraeli. Připojit se můžete osobní účastí nebo přes webkameru. 

Adventní duchovní cvičení - Exodus. Pro hlubší prožití adventu zveme MUŽE I ŽENY ke každodennímu čtení z Písma, modlitbě a zajímavým úkolům, které nás mohou posunout v naší víře. Více informací na setkání dnes ve farním sále v Luhačovicích v 19:15.

Ve středu 29. 11. je tzv. Červená středa. Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení.  Přineste si v tento den na mši svatou červenou svíčku. Po mši svaté půjdeme průvodem k sousoší Svaté Rodiny, kde se pomodlíme za pronásledované křesťany.

Ve středu 29.11. se v 19:00 uskuteční setkání kostelníků ve farním sále v Luhačovicích.

Ve čtvrtek 30.11. bude biblické společenství (po večerní mši svaté).

V pátek 1.12. navštíví pan kaplan starší a nemocné farníky v Pozlovicích a další týden ve čtvrtek 7.12. v Luhačovicích. Pokud víte o někom, kdo by tuto službu potřeboval, prosím, pomozte návštěvu zprostředkovat zvláště teď před vánočními svátky.

Na první pátek 1.12. se bude konat adorace s modlitbami za kněze už od 16:30. Mše svatá bude už v 17:00. V 18:30 jste zváni na Adventní benefiční koncert v kostele v Luhačovicích.

V sobotu 2.12. bude ministrantská schůzka v Luhačovicích v 9:00. Odpoledne ve 14:00 bude Pozlovicích zkouška na Živý Betlém.

V sobotu 2.12. se uskuteční od 9:00 do 12:00 den otevřených dveří na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Jste srdečně zváni.

V neděli 3. 12. v Biskupicích v kapli v 15:00 Mužský pěvecký sbor BRATŘÍČCI – pásmo vánočních koled.

V sobotu 9.12. bude ve farním sále v Luhačovicích duchovní obnova pro manžele JEDNO SRDCE.

Příští neděli při všech mších svatých požehnáme adventní věnce.

Vzadu v kostele si můžete koupit adventní kalendář za 20 korun a v sakristii si můžete nechat zapsat úmysly na mše svaté na příští rok.