Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB Luhačovice a Pozlovice
od 19.5. do 26.5.2024 - 21. týden

NEDĚLE 19.5.2024 SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
08:00 Pozlovice Za † rodiče Anežku a Lubomíra Čmelákovy, † prarodiče s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
08:30 LUHAČOVICE Za + člena rodiny Jahodovy, Máčalovy a Lekešovy s prosbou o B. požehnání a ochranu P. Marie pro ŽR
10:00 Pozlovice Za † prarodiče Fraitovy a Kovářovy a za živou rodinu
10:15 LUHAČOVICE Mše svatá
18:15 LUHAČOVICE Za + rodiče Sablíkovy a B. ochranu pro ŽR
PONDĚLÍ 20.5.2024 PAMÁTKA PANNY MARIE MATKY CÍRKVE
17:00 Pozlovice Mše svatá
18:15 LUHAČOVICE Za dar zdraví a BP pro Magdu a její rodinu
ÚTERÝ 21.5.2024 SV. KRYŠTOFA MAGALLANESE, KNĚZE, A JEHO DRUHŮ, MUČEDNÍKŮ
07:00 Zámecká kaple Mše svatá
STŘEDA 22.5.2024 SV. RITY Z CASCIE, ŘEHOLNICE
17:00 Ludkovice Mše svatá
18:15 LUHAČOVICE Na úmysl dárce
ČTVRTEK 23.5.2024 SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE
17:00 LUHAČOVICE Za + manžela, s prosbou o BP a dar zdraví pro živ. rod.
18:15 Pozlovice Mše svatá
PÁTEK 24.5.2024 PŘIPOMÍNKA DEN MODLITEB ZA CÍRKEV V ČÍNĚ
15:00 LUHAČOVICE Adorace (15:00 - 18:00)
17:00 Biskupice Mše svatá
18:15 LUHAČOVICE Na poděkování Pánu Bohu
19:00 Kladná-Žilín Mše svatá 
SOBOTA 25.5.2024 SV. BEDY CTIHODNÉHO, KNĚZE A UČITELE CÍRKVE, NEBO SOBOTNÍ PAMÁTKA PANNY MARIE
08:00 Zámecká kaple Za + manžela a rodiče z obou stran a za B. pomoc a požehnání pro živ. rod.
16:00 Podhradí Poutní mše svatá ke cti sv. Zdislavy
NEDĚLE 26.5.2024 SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
08:00 Pozlovice Mše svatá
08:30 LUHAČOVICE Za + P. Antonína Kupku
10:00 Pozlovice Mše svatá
10:15 LUHAČOVICE Za děti, které přistupují k Prvnímu svatému přijímání
18:15 LUHAČOVICE Mše svatá

MŠE SV. NA VESNICÍCH:                               

Ludkovice                          středa                  17:00

Biskupice                            pátek                   17:00        

Kladná-Žilín                      pátek                   19:00

Podhradí                            sobota                 16:00        

OHLÁŠKY:

Dnes je sbírka na církevní školství.

V neděli po ranní mši svaté v Luhačovicích vás zveme do farní kavárny.

Každé pondělí jste v Pozlovicích zváni k adoraci od 17:30 do 18:00 a ve 20:00 v kostele v Luhačovicích se modlíme růženec za mír ve světě.

V pondělí 20.5. v 18:00 a v pátek 24.5. v 16:15 jste zváni v Biskupicích na Májovou pobožnost.

Příprava dětí k 1. sv. přijímání – v Luhačovicích ve čtvrtek od 16:30 v klubovně a v 17:00 mše svatá. V Pozlovicích ve čtvrtek od 17:30 na faře a v 18:15 mše svatá.

V pátek 24.5. v 19:00 bude v Kladné-Žilín poutní mše sv. ke cti Panny Marie Pomocnice křesťanů a v sobotu 25. 5. v 16:00 bude na Podhradí poutní mše svatá ke cti sv. Zdislavy. Večerní mše svatá v Pozlovicích nebude.

V pátek 24.5. v 19:00 beseda o pouti do Santiaga ve farním sále v Luhačovicích.

Nácvik na 1. svaté přijímání a sv. zpověď bude v Luhačovicích v sobotu 25. 5. v 9:00.

Příští neděli 26. 5. proběhne májová pobožnost U Červeného kříže ve 14:00.

Orel pořádá v sobotu 1. června v Luhačovicích přehlídku duchovních písní CANTATE 2024. Přehlídka začíná v 11:00 mši svatou v kostele Svaté Rodiny, kterou bude sloužit otec arcibiskup Josef Nuzík. Více informací na plakátcích.

V sobotu 1.6. budou v Augustiniánské kapli sezdáni Jitka Kořínková z Luhačovic a Reece Patrick David Aherne z Velké Británie.

Od 30.6. do 6.7. se pro děti 6-14 let uskuteční farní tábor. Bližší informace na plakátcích. Přihlášky jsou v sakristii.

V měsíci květnu PROBÍHAJÍ májové pobožnosti k Panně Marii:

Luhačovice - Pondělí – sobota po mších svatých

Pozlovice – kostel sv. Martina - Pondělí, čtvrtek, sobota po mši svaté

Kaple Panny Marie u Augustiniánského domu - Úterý, středa, pátek v 16:00

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY