Život farnosti

Mše sv a beseda s knězem Ladislavem Heryánem
6.5.2021

Detailní informace naleznete zde

Rok Rodiny v Luhačovicích
4.5.2021

Detailní informace naleznete zde

Noc kostelů
2.5.2021

Detailní informace naleznete zde

Namaluj Náš kostel
1.5.2021

Detailní informace naleznete zde